Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0306

Shrnutí rozsudku

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. října 2013.
Spedition Welter GmbH v. Avanssur SA.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken.
Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění – Směrnice 2009/103/ES – Článek 21 odst. 5 – Škodní zástupce – Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti – Vnitrostátní právní úprava podmiňující platnost tohoto doručení existencí výslovného zmocnění k převzetí takových písemností – Konformní výklad.
Věc C‑306/12.

Digital reports (Court Reports - general)

Věc C‑306/12

Spedition Welter GmbH

v.

Avanssur SA

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken)

„Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění — Směrnice 2009/103/ES — Článek 21 odst. 5 — Škodní zástupce — Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti — Vnitrostátní právní úprava podmiňující platnost tohoto doručení existencí výslovného zmocnění k převzetí takových písemností — Konformní výklad“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. října 2013

 1. Akty orgánů – Výklad – Metody – Doslovný, systematický a teleologický výklad

 2. Sbližování právních předpisů – Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel – Směrnice 2009/103 – Pravomoci škodního zástupce – Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti nezbytné k zahájení řízení směřujícího k likvidaci pojistné události u příslušného soudu – Zahrnutí

  (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103, čl. 21 odst. 5)

 3. Akty orgánů – Směrnice – Provedení členskými státy – Potřeba zajistit účinnost směrnic – Povinnosti vnitrostátních soudů – Povinnost konformního výkladu

  (Článek 288 třetí pododstavec SFEU)

 4. Sbližování právních předpisů – Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel – Směrnice 2009/103 – Pravomoci škodního zástupce – Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti nezbytné k zahájení řízení směřujícího k likvidaci pojistné události u příslušného soudu – Vnitrostátní právní úprava doslovně přejímající ustanovení čl. 21 odst. 5 uvedené směrnice – Povinnost konformního výkladu vnitrostátního práva vnitrostátním soudem

  (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103, čl. 21 odst. 5)

 1.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz bod 17)

 2.  Článek 21 odst. 5 směrnice 2009/103 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění musí být vykládán v tom smyslu, že mezi dostatečné pravomoci, kterými musí být vybaven škodní zástupce, patří jeho oprávnění platně převzít soudní písemnosti nezbytné k zahájení řízení směřujícího k likvidaci pojistné události u příslušného soudu.

  (viz bod 25, výrok 1)

 3.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 28-30)

 4.  V případech, kdy vnitrostátní právní úprava doslovně převzala ustanovení čl. 21 odst. 5 směrnice 2009/103 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, je vnitrostátní soud povinen vyložit vnitrostátní právo ve smyslu konformním s výkladem této směrnice ze strany Soudního dvora Evropské unie, s tím, že vezme v úvahu veškeré vnitrostátní právo a použije metody výkladu jím uznané.

  (viz bod 32, výrok 2)

Top

Věc C‑306/12

Spedition Welter GmbH

v.

Avanssur SA

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken)

„Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění — Směrnice 2009/103/ES — Článek 21 odst. 5 — Škodní zástupce — Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti — Vnitrostátní právní úprava podmiňující platnost tohoto doručení existencí výslovného zmocnění k převzetí takových písemností — Konformní výklad“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. října 2013

 1. Akty orgánů — Výklad — Metody — Doslovný, systematický a teleologický výklad

 2. Sbližování právních předpisů — Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Směrnice 2009/103 — Pravomoci škodního zástupce — Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti nezbytné k zahájení řízení směřujícího k likvidaci pojistné události u příslušného soudu — Zahrnutí

  (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103, čl. 21 odst. 5)

 3. Akty orgánů — Směrnice — Provedení členskými státy — Potřeba zajistit účinnost směrnic — Povinnosti vnitrostátních soudů — Povinnost konformního výkladu

  (Článek 288 třetí pododstavec SFEU)

 4. Sbližování právních předpisů — Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Směrnice 2009/103 — Pravomoci škodního zástupce — Oprávnění převzít doručované soudní písemnosti nezbytné k zahájení řízení směřujícího k likvidaci pojistné události u příslušného soudu — Vnitrostátní právní úprava doslovně přejímající ustanovení čl. 21 odst. 5 uvedené směrnice — Povinnost konformního výkladu vnitrostátního práva vnitrostátním soudem

  (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103, čl. 21 odst. 5)

 1.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz bod 17)

 2.  Článek 21 odst. 5 směrnice 2009/103 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění musí být vykládán v tom smyslu, že mezi dostatečné pravomoci, kterými musí být vybaven škodní zástupce, patří jeho oprávnění platně převzít soudní písemnosti nezbytné k zahájení řízení směřujícího k likvidaci pojistné události u příslušného soudu.

  (viz bod 25, výrok 1)

 3.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 28-30)

 4.  V případech, kdy vnitrostátní právní úprava doslovně převzala ustanovení čl. 21 odst. 5 směrnice 2009/103 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, je vnitrostátní soud povinen vyložit vnitrostátní právo ve smyslu konformním s výkladem této směrnice ze strany Soudního dvora Evropské unie, s tím, že vezme v úvahu veškeré vnitrostátní právo a použije metody výkladu jím uznané.

  (viz bod 32, výrok 2)

Top