EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TJ0512

Ryanair v. Komise

Rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 25. listopadu 2014.
Ryanair Ltd v. Evropská komise.
Státní podpory – Odvětví letecké dopravy – Irská daň z letecké dopravy – Osvobození od daně při tranzitu a transferu cestujících – Rozhodnutí, kterým bylo shledáno, že se o státní podporu nejedná – Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení – Závažné potíže – Procesní práva účastníků řízení.
Věc T‑512/11.

Rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 25. listopadu 2014 – Ryanair v. Komise

(Věc T‑512/11)

„Státní podpory — Odvětví letecké dopravy — Irská daň z letecké dopravy — Osvobození od daně při tranzitu a transferu cestujících — Rozhodnutí, kterým bylo shledáno, že se o státní podporu nejedná — Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení — Závažné potíže — Procesní práva účastníků řízení“

1. 

Žaloba na neplatnost — Fyzické a právnické osoby — Akty, které se jich bezprostředně a osobně týkají — Rozhodnutí Komise, kterým bylo shledáno, že se o státní podporu nejedná — Žaloba podaná zúčastněnými stranami ve smyslu čl. 108 odst. 2 SFEU — Určení předmětu žaloby — Žaloba na ochranu procesních práv zúčastněných stran — Žalobní důvody týkající se posouzení informací a skutečností, které měla Komise k dispozici (Článek 108 odst. 2 SFEU a čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 6 odst. 1) (viz body 28, 29, 31, 32)

2. 

Podpory poskytované státy — Přezkum Komisí — Část předběžná a část kontradiktorní — Slučitelnost podpory s vnitřním trhem — Potíže při posouzení — Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení — Závažné potíže — Pojem — Objektivní charakter (Článek 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, článek 4 a čl. 6 odst. 1) (viz body 57–62)

3. 

Podpory poskytované státy — Přezkum Komisí — Část předběžná a část kontradiktorní — Slučitelnost podpory s vnitřním trhem — Potíže při posouzení — Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení — Závažné potíže — Pojem — Objektivní charakter — Důkazní břemeno — Okolnosti umožňující dokázat existenci takových potíží (Článek 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 4 odst. 4) (viz bod 63)

4. 

Podpory poskytované státy — Přezkum Komisí — Neoznámené podpory, jež však byly předmětem stížností dotčených třetích stran — Povinnost Komise ukončit předběžnou fázi přezkumu v přiměřené lhůtě — Rozsah — Porušení — Konkrétní posouzení (Článek 108 odst. 3 SFEU) (viz body 68–74)

5. 

Podpory poskytované státy — Přezkum Komisí — Část předběžná a část kontradiktorní — Slučitelnost podpory s vnitřním trhem — Potíže při posouzení — Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení — Okolnosti umožňující dokázat existenci takových obtíží — Skutečnost, že uplynutí lhůty překračující běžnou délku předběžného přezkumu je samo o sobě nedostatečné (Článek 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 4 odst. 4) (viz bod 75)

6. 

Podpory poskytované státy — Pojem — Přiznání zvýhodněného daňového zacházení některým podnikům ze strany orgánů veřejné moci — Zahrnutí — Zvýhodnění vyplývající z obecného opatření, které je bez rozdílu použitelné na všechny hospodářské subjekty — Vyloučení (Článek 107 odst. 1 SFEU) (viz body 78, 79)

7. 

Podpory poskytované státy — Pojem — Specifické daňové opatření — Selektivní charakter opatření — Odůvodnění vycházející z povahy a struktury daňového systému — Vyloučení (Článek 107 odst. 1 SFEU) (viz body 80, 81)

8. 

Podpory poskytované státy — Přezkum Komisí — Část předběžná a část kontradiktorní — Slučitelnost podpory s vnitřním trhem — Potíže při posouzení — Povinnost Komise zahájit kontradiktorní řízení — Nedostatečnost a neúplnost přezkumu — Indicie o existenci závažných potíží (Článek 107 odst. 1 SFEU a čl. 108 odst. 2 a 3 SFEU; nařízení Rady č. 659/1999, čl. 4 odst. 4) (viz body 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105, 106)

9. 

Podpory poskytované státy — Správní řízení — Povinnosti Komise — Povinnost jednat s náležitou péčí — Úplný přezkum — Pečlivé a nestranné posouzení stížností — Přezkum skutečností, které nebyl stěžovatelem výslovně uplatněny (Článek 108 odst. 3 SFEU) (viz bod 105)

Předmět

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2011) 4932 final ze dne 13. července 2011 v rozsahu, v němž bylo tímto rozhodnutím shledáno, že neuplatnění irské daně z letecké dopravy při tranzitu a transferu cestujících není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU [státní podpora SA.29064 (2011C ex 2011/NN)]

Výrok

1) 

Rozhodnutí Komise C (2011) 4932 final ze dne 13. července 2011, se zrušuje v rozsahu, v němž bylo tímto rozhodnutím shledáno, že neuplatnění irské daně z letecké dopravy při tranzitu a transferu cestujících není státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU [státní podpora SA.29064 (2011C ex 2011/NN)].

2) 

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Ryanair Ltd.

3) 

Spolková republika Německo a Irsko ponesou vlastní náklady řízení.

Top