EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 15. prosince 2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) v. Evropská komise.
Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Řecký trh s dodávkami hnědého uhlí a řecký velkoobchodní trh s elektrickou energií – Rozhodnutí, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení čl. 86 odst. 1 ES, ve spojení s článkem 82 ES – Článek 86 odst. 3 ES – Povinnost uvést odůvodnění – Proporcionalita – Smluvní svoboda.
Věc T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 15. prosince 2016 – DEI v. Komise

(Věc T‑421/09 RENV)

„Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Řecký trh s dodávkami hnědého uhlí a řecký velkoobchodní trh s elektrickou energií – Rozhodnutí, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení čl. 86 odst. 1 ES, ve spojení s článkem 82 ES – Článek 86 odst. 3 ES – Povinnost uvést odůvodnění – Proporcionalita – Smluvní svoboda“

1. 

Akty orgánů–Odůvodnění–Povinnost–Rozsah–Rozhodnutí o použití pravidel hospodářské soutěže

(Článek 253 ES)

(viz body 109, 110)

2. 

Žaloba na neplatnost–Žalobní důvody–Neexistence nebo nedostatečnost odůvodnění–Žalobní důvod odlišný od žalobního důvodu týkajícího se legality merita věci

(Články 230 a 253 ES)

(viz bod 111)

3. 

Právo Evropské unie–Zásady–Základní práva–Smluvní volnost–Omezení–Přípustnost–Podmínky–Omezení uložená podle pravidel hospodářské soutěže

(Článek 6 odst. 3 SEU; Listina základních práv Evropské unie, článek 16; čl. 86 odst. 3 ES)

(viz body 130–144)

4. 

Hospodářská soutěž–Veřejné podniky a podniky se zvláštními nebo výlučnými právy přiznanými členskými státy–Pravomoci Komise v rámci její povinnosti dohledu–Rozhodnutí, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení pravidel hospodářské soutěže–Porušení zásady proporcionality–Neexistence

(Článek 86 odst. 3 ES)

(viz body 147–162)

Předmět

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 6244 final ze dne 4. srpna 2009, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení právních předpisů uvedeného v rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 o udělení nebo zachování práv na těžbu hnědého uhlí Řeckou republikou ve prospěch DEI.

Výrok

1) 

Žaloba se zamítá.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3) 

Řecká republika ponese vlastní náklady řízení.

Top