EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0196

Shrnutí rozsudku

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. června 2011.
Paul Miles a další proti Écoles européennes.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Chambre de recours des écoles européennes.
Řízení o předběžné otázce - Pojem ,soudu členského státu‘ ve smyslu článku 267 SFEU - Rada pro stížnosti evropských škol - Systém odměňování učitelů přidělených k evropským školám - Nepřizpůsobení odměn po snížení hodnoty libry šterlinků - Slučitelnost s články 18 SFEU a 45 SFEU.
Věc C-196/09.

Keywords
Summary

Keywords

Předběžné otázky – Předložení sporu Soudnímu dvoru – Vnitrostátní soud ve smyslu článku 267 SFEU

(Článek 267 SFEU)

Summary

Soudní dvůr Evropské unie nemá pravomoc k zodpovězení žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce předložené Radou pro stížnosti evropských škol.

Pro posouzení toho, zda je předkládající orgán svojí povahou soudem ve smyslu článku 267 SFEU, což je otázka, která je upravena výlučně právem Unie, bere Soudní dvůr v úvahu všechny skutečnosti, jako je zákonný základ orgánu, jeho trvalost, závaznost jeho jurisdikce, kontradiktorní povaha řízení, použití právních předpisů orgánem, jakož i jeho nezávislost.

I když uvedená rada splňuje všechny tyto skutečnosti, a musí tedy být označena za soud ve smyslu článku 267 SFEU, nespadá nicméně jak uvádí tento článek pod členský stát, nýbrž pod evropské školy, které jsou, jak uvádí první a třetí bod odůvodnění úmluvy o evropských školách, systémem sui generis , v němž je prostřednictvím mezinárodní smlouvy vytvořena forma spolupráce mezi členskými státy navzájem i mezi členskými státy a Unií. Představuje tak orgán mezinárodní organizace, která je navzdory funkčním vazbám k Unii od Unie a členských států formálně odlišná. Za těchto podmínek pouhá skutečnost, že uvedená rada je v případě, že je jí předložen spor, povinna uplatňovat obecné zásady práva Unie, nestačí k tomu, aby se na ni vztahoval pojem „soud členského státu“, a tedy aby spadala do působnosti článku 267 SFEU.

(viz body 37–39, 42–43, 46 a výrok)

Top