Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0143

Shrnutí rozsudku

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 24. dubna 2008.
AOB Reuter & Co. proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht Hamburg - Německo.
Zemědělství - Nařízení (EHS) č. 3665/87 - Článek 11 - Režim vývozních náhrad pro zemědělské produkty - Podmínka poskytnutí náhrady - Náhrada vyplacená vývozci po předložení dokumentů padělaných jeho smluvním partnerem - Nevyvezené zboží - Podmínky použití sankcí.
Věc C-143/07.

Keywords
Summary

Keywords

Zemědělství – Společná organizace trhů – Vývozní náhrady

(Nařízení Komise č. 3665/87, čl. 11 odst. 1)

Summary

Článek 11 odst. 1 nařízení č. 3665/87, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, ve znění nařízení č. 2945/94, musí být vykládán v tom smyslu, že sankce, kterou stanoví, je použitelná na vývozce, jenž požádal o vývozní náhradu pro zboží, jestliže toto zboží nebylo vyvezeno z důvodu podvodného jednání jeho smluvního partnera.

Pokud se totiž ukáže, že vývoz produktu, pro který byla náhrada poskytnuta, se neuskutečnil, je zřejmé, že vývozce požádal o náhradu vyšší, než byla použitelná náhrada, vzhledem k tomu, že v případě, že nedojde ke skutečnému vývozu, není nárok na žádnou náhradu.

Navíc do taxativního seznamu obsaženého v uvedeném ustanovení nelze přidat nový případ osvobození vycházející zejména z neexistence zaviněného jednání vývozce. Zavinění nebo pochybení smluvního partnera je součástí obvyklého obchodního rizika a nelze jej považovat za nepředvídatelné v rámci obchodních operací. Vývozce má při výběru svých smluvních partnerů volnost a přísluší mu být náležitě obezřetný tím, že vloží ustanovení v tomto smyslu do smluv, které se smluvními partnery uzavírá, nebo tím, že sjedná zvláštní pojištění.

(viz body 25, 36–37 a výrok)

Top