EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0193

Shrnutí rozsudku

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. září 2007.
Société des produits Nestlé SA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.
Věc C-193/06 P.

Keywords
Subject of the case
Výrok

Keywords

Ochranná známka Společenství

Definice a nabytí ochranné známky Společenství

Relativní důvody pro zamítnutí

Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 34

35, 46

47, 76)

Subject of the case

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 22. února 2006, Nestlé v. OHIM, vedlejší účastník: Quick restaurants SA (věc T‑74/04), kterým Soud zamítl žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 17. prosince 2003 (věc R 922/2001-2), týkajícího se námitkového řízení mezi Société des produits Nestlé SA a Quick restaurants SA.

Výrok

Výrok

1) Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 22. února 2006, Nestlé v. OHIM – Quick (QUICKY) (T‑74/04), se zrušuje v rozsahu, ve kterém Soud v rozporu se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství neposoudil vzhledovou podobnost dotčených označení a vycházel z celkovém dojmu, kterým tato označení působí.

2) Ve zbývající části se kasační opravný prostředek zamítá.

3) Věc se vrací zpět Soudu prvního stupně Evropských společenství.

4) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Top