Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0952

Aktualizovaný celní kodex EU

Aktualizovaný celní kodex EU

EU přepracovala svůj modernizovaný celní kodex přijetím celního kodexu Unie. Ten stanoví budoucí obecná pravidla a postupy, které se musí uplatňovat na zboží dovážené do EU nebo vyvážené z EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

PŘEHLED

Celní kodex Unie je součástí modernizace cel a slouží jako nové rámcové nařízení o pravidlech a postupech pro cla po celé EU. Celní kodex Unie a příslušné delegované a prováděcí akty:

  • racionalizují celní předpisy a postupy;
  • poskytují větší právní jistotu a jednotnost pro podniky;
  • zvyšují přehlednost pro celní úředníky v celé EU;
  • zjednodušují celní pravidla a postupy a usnadňují efektivnější celní transakce v souladu se současnými potřebami;
  • dokončují přechod celních úřadů na bezpapírové a plně elektronické prostředí;
  • posilují rychlejší celní postupy pro důvěryhodné podniky, které dodržují pravidla (oprávněné hospodářské subjekty).

Celní kodex Unie vstoupil v platnost 30. 10. 2013. Zrušuje celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) stanovený v roce 2008.

Delegované a prováděcí akty, nezbytné pro uplatňování celního kodexu Unie od 1. 5. 2016 dále, se připravují v souladu s čl. 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jejich návrh se připravuje ve spolupráci se zeměmi EU a podnikatelským sektorem.

Uplatňování celního kodexu Unie bude podporováno metodami elektronického zpracování dat a elektronickými systémy. S cílem podpořit vývoj elektronických systémů Komise přijala své prováděcí rozhodnutí 2014/255/EU ze dne 29. dubna 2014, kterým se zavádí pracovní program pro celní kodex Unie.

Příloha rozhodnutí 2014/255/EU obsahuje popis elektronických systémů a cílová data uvedení do provozu. Všechny elektronické systémy požadované celním kodexem Unie musí být zavedeny nejpozději do 31. prosince 2020. Pokud se tento termín nepodaří dodržet, uplatňování určitých právních ustanovení by se muselo odložit a musela by je nahradit přechodná opatření, dokud systém nebude k dispozici.

Pro další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 952/2013

30. 10. 2013. Platnost od 30. 10. 2013 nebo od 1. 5. 2016 podle ustanovení

-

Úř. věst. L 269, 10. 10. 2013, s. 1

Oprava

-

-

Úř. věst. L 287, 29. 10. 2013, s. 90.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní program

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2014, kterým se zavádí pracovní program pro celní kodex Unie (2014/255/EU) (Úř. věst. L 134 ze dne 7.5.2014, s. 46).

22.04.2014

Nahoru