Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0718

Pravidla na podporu vnitrozemské vodní dopravy v EU

Přístup na úvodní stranu shrnutí

Pravidla na podporu vnitrozemské vodní dopravy v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Společně s pozměňovacími nařízeními stanoví pravidla pro politiku EU, pokud jde o kapacitu loďstva.
 • Jeho cílem je podpořit rozvoj udržitelné a konkurenceschopné vnitrozemské vodní dopravy.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU, jejichž vnitrozemské vodní cesty jsou propojeny s vnitrozemskými vodními cestami jiných zemí EU a nosnost jejich loďstva přesahuje 100 000 tun, musí zřídit fond vnitrozemské vodní dopravy (s rezervními fondy sestávajícími z oddělených účtů pro dopravce pevných nákladů*, tankery* a tlačná plavidla*).
 • Vztahuje se na plavidla používaná k přepravě zboží pro obchodní účely. Z působnosti tohoto nařízení se vyjímají některá plavidla, například plavidla provozovaná výlučně na Dunaji, plavidla používaná výlučně pro uložení zboží nebo bagrovací zařízení.
 • 718/1999 tyto fondy spravují vnitrostátní orgány a lze je použít ve 2 situacích:
  • v případě „vážného narušení trhu“ vnitrozemských vodních cest (ve smyslu směrnice 96/75/ES) a
  • pokud o to jednomyslně požádají organizace zastupující vnitrozemskou vodní dopravu. Až do počátku roku 2014 tento rezervní fond nebyl použit.
 • Nařízení (ES) č. 718/1999 obsahovalo pravidlo „staré za nové“. To znamenalo, že vlastník, který chtěl do loďstva zařadit nové plavidlo, musel buď staré plavidlo zvrakovat, nebo zaplatit příspěvek. Toto pravidlo bylo ukončeno nařízením (ES) č. 411/2003 a mohlo by být oživeno a případně doprovázeno opatřeními pro strukturální zlepšení v případě závažného narušení trhu podle směrnice 96/75/ES.

Rozšířená řada opatření

Podle nařízení (EU) č. 546/2014 byla působnost opatření podle nařízení (ES) č. 718/1999 pozměněna a rozšířena. Tato opatření zahrnují:

 • pomoc dopravcům opouštějícím odvětví, kteří provozují vnitrozemskou vodní dopravu, při získání předčasného důchodu nebo přechodu na jinou hospodářskou činnost (např. poskytováním informací),
 • programy odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky, kteří opouštějí odvětví,
 • zlepšení dovedností v oblasti vnitrozemské plavby a znalostí v oblasti logistiky s cílem zabezpečit rozvoj a budoucnost odvětví,
 • povzbuzování vlastníků-provozovatelů, aby vstupovali do obchodních sdružení, a posilování organizací zastupujících vnitrozemskou vodní dopravu na úrovni EU,
 • podporu modernizace plavidel za účelem zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti,
 • povzbuzení inovací týkajících se plavidel a jejich lepšího vlivu na životní prostředí,
 • podporu využívání rezervních prostředků ve spojení s dostupnými finančními nástroji, jako je Horizont 2020 a nástroje pro propojení Evropy.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (ES) č. 718/1999 se používá od 29. 4. 1999. Nařízení (EU) č. 546/2014 se používá od 18. 6. 2014.

KLÍČOVÉ POJMY

* Dopravce pevných nákladů: plavidla přepravující pevný náklad (např. obilí).

* Tankery: plavidla přepravující kapalný náklad (např. ropu).

* Tlačná plavidla: plavidla, která slouží k tlačení jiných plavidel, jako jsou čluny, ale neslouží k přepravě nákladu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. L 90, 2.4.1999, s. 1–5)

Postupné změny nařízení (ES) č. 718/1999 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 96/75/ES ze dne 19. listopadu 1996 o systémech pronájmu plavidel a tvorby cen ve vnitrostátní a mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě ve Společenství (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 12–14). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 181/2008 ze dne 28 února 2008, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 8–12)

Poslední aktualizace 09.02.2016

Nahoru