Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0910(16)

Evropský semestr 2018 – Doporučení pro jednotlivé země

Evropský semestr 2018 – Doporučení pro jednotlivé země

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Doporučení Rady k národním programům reforem na rok 2018 a stanovisko Rady k programům stability nebo konvergenčním programům z roku 2018

Sdělení Komise (COM(2018) 400 final) – Evropský semestr 2018 – Doporučení pro jednotlivé země

CO JE CÍLEM DOPORUČENÍ A SDĚLENÍ?

Doporučení pro jednotlivé země a sdělení:

 • poskytuje doporučení šitá na míru jednotlivým zemím EU ohledně toho, jak oživit růst, pracovní místa a investice při současném zachování zdravých veřejných financí,
 • naléhavě žádají vlády EU, aby příznivého hospodářského prostředí využily k posílení dlouhodobého udržitelného a inkluzivního růstu,
 • vztahují se na celou řadu oblastí včetně
  • veřejných financí
  • daní
  • trhu práce
  • politiky vzdělávání a sociální politiky
  • inovací
  • veřejné správy a
  • podnikatelského prostředí,
 • připisují zvláštní význam potřebě vypořádat se se sociálními výzvami s ohledem na evropský pilíř sociálních práv přijatý v roce 2017.

KLÍČOVÉ BODY

Doporučení Rady, která jsou pro každou zemi EU specifická, je vybízejí, aby se zaměřily na aspekty, které budou sloužit jako základ pro udržitelný, inkluzivní a dlouhodobý růst. V některých zemích stále přetrvávají problémy vzniklé v důsledku finanční krize z roku 2008 a je nutné je řešit.

Vzhledem k tomu, že hospodářství EU jako celek nyní roste od krize nejrychleji a míry zaměstnanosti a investic se zotavují, musí země využít těchto příznivých podmínek k zajištění odolnosti svého hospodářství pro případ budoucího poklesu.

Sdělení naléhavě vybízí vlády EU k tomu, aby:

 • pokračovaly ve strukturálních reformách, které zlepšují podnikatelské a investiční prostředí, zejména prostřednictvím
  • reforem trhů s výrobky a službami
  • podpory inovací
  • lepšího přístupu malých a středních podniků k financím
  • opatření proti korupci,
 • prováděly politiky, které
  • připravují pracovní síly na budoucí požadavky a zvýšenou digitalizaci
  • snižují rozdíly v platech
  • podporují pracovní příležitosti, zejména pro mladé lidi,
 • posílily své hospodářství s cílem řešit výzvy, které představuje
  • stárnoucí obyvatelstvo
  • zvýšená migrace
  • změna klimatu,
 • věnovaly zvláštní pozornost sociálním problémům, zejména zajištěním
  • poskytování odpovídajících dovedností
  • účinnosti sociálních bezpečnostních sítí
  • zlepšeného sociálního dialogu.

Sdělení konstatuje, že od zavedení evropského semestru v roce 2011 dosáhly země EU alespoň nějaké pokroku u více než dvou třetin doporučení Rady pro jednotlivé země na základě návrhu Komise.

KONTEXT

Komise zveřejňuje doporučení pro jednotlivé země vždy na jaře a Rada je projedná a případně potvrdí v létě. Jsou součástí evropského semestru, ročního cyklu EU pro koordinaci hospodářské a sociální politiky. Země tak předtím, než přijmou rozhodnutí o vnitrostátní politice, dostávají pokyny ohledně toho, čeho lze realisticky dosáhnout v nadcházejících 12 až 18 měsících.

Doporučení se přizpůsobují situaci v jednotlivých zemích, kterou celounijní priority určily v roční analýze růstu zveřejněné dne 22. listopadu 2017 a v doporučení ohledně hospodářské politiky vlád EU v eurozóně přijatém dne 14. května 2018.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Doporučení Rady ze dne 13. července 2018 k národnímu programu reforem na rok 2018 a stanovisko Rady k programu stability nebo konvergenčnímu programu z roku 2018 pro každou zemi EU (Úř. věst. C 320, 10.9.2018)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Evropský semestr 2018 – Doporučení pro jednotlivé země (COM (2018) 400 final, 23.5.2018)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Konvergenční zpráva 2018 (COM(2018) 370 final, 23.5.2018)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o přezkumu flexibility v rámci Paktu o stabilitě a růstu (COM(2018) 335 final, 23.5.2018)

Doporučení Rady ze dne 14. května 2018 o hospodářské politice eurozóny (Úř. věst. C 179, 25.5.2018, s. 1–5)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Monitorování provádění evropského pilíře sociálních práv (COM(2018) 130 final, 13.3.2018)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Roční analýza růstu na rok 2018 (COM(2017) 690 final, 22.11.2017)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytvoření evropského pilíře sociálních práv (COM(2017) 250 final, 26.4.2017)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část první – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti pravomocí Unie – Článek 2 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 50)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část první – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti pravomocí Unie – Článek 5 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 52)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VIII – Hospodářská a měnová politika – Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 96–97)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VIII – Hospodářská a měnová politika – Kapitola 1 – Hospodářská politika – Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 97–98)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VIII – Hospodářská a měnová politika – Kapitola 1 – Hospodářská politika – Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 99–102)

Poslední aktualizace 08.10.2018

Nahoru