Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1177

Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Cestující, k nimž patří i osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí, při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách mají stejná práva, ať už v Evropské unii (EU) cestují kamkoli. Tato práva, která zahrnují i právo na informace a právo na náhradu v případě zpoždění nebo zrušení přepravy, doplňují podobná práva pro cestující v letecké, železniční a autobusové a autokarové dopravě.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

PŘEHLED

Cestující, k nimž patří i osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí, při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách mají stejná práva, ať už v Evropské unii (EU) cestují kamkoli. Tato práva, která zahrnují i právo na informace a právo na náhradu v případě zpoždění nebo zrušení přepravy, doplňují podobná práva pro cestující v letecké, železniční a autobusové a autokarové dopravě.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví práva cestujících, včetně osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí, při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách v rámci EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tato práva se vztahují na cestující při cestování v EU na velkých trajektech a při okružních plavbách na moři, řekách, jezerech či kanálech.

Patří k nim:

náhrada jízdného a přesměrování v případě zrušení nebo zpoždění při vyplutí delším než 90 minut,

poskytnutí vhodné pomoci, např. jídla, občerstvení a v případě potřeby ubytování až na 3 noci v případě zrušení nebo zpoždění vyplutí delším než 90 minut,

odškodnění od 25 % do 50 % z ceny přepravního dokladu v případě zpoždění při připlutí nebo zrušení cesty,

nediskriminační zacházení s osobami se zdravotním postižením a osobami se sníženou pohyblivostí a specifická bezplatná pomoc jim poskytovaná jak v přístavních terminálech, tak na palubě lodi, a také finanční odškodnění v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vybavení umožňujícího pohyb,

patřičné informace o opatřeních během cesty pro všechny cestující před nastoupením cesty a během ní, a také obecné informace o právech cestujících v terminálech a na palubách lodí,

zavedení mechanismu pro vyřizování stížností dopravci a provozovateli terminálů,

zřízení nezávislých vnitrostátních orgánů pro prosazování práv, která jsou zaručena nařízením, mimo jiné v případě potřeby uplatnění sankcí.

Od 31. prosince 2012 se nařízení (ES) č. 392/2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři vztahuje také na cestující v případě ztráty či poškození způsobených nehodou

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 18. prosince 2012.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované právům cestujících - námořní doprava

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1177/2010

6. 1. 2011

-

Úř. věst. 334, 17. 12. 2010, s. 10-16

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (Úřední věstník L 131 ze dne 28.5.2009, s. 24-46)

Poslední aktualizace: 20.08.2015

Nahoru