EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1333

Bezpečné potravinářské přídatné látky

Bezpečné potravinářské přídatné látky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1333/2008 – potravinářské přídatné látky

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Nahrazuje předcházející právní předpisy Evropské unie (EU) tím, že všechny typy potravinářských přídatných látek* slučuje do jednoho právního aktu.
 • Uvádí:
  • seznamy schválených přídatných látek,
  • podmínky pro jejich používání a označování.
 • Zjednodušuje též schvalovací postup.

KLÍČOVÉ BODY

 • Při výrobě potravin mohou být prodávány a používány pouze potravinářské přídatné látky, které EU schválila.
 • Aby potravinářská přídatná látka byla schválena, nesmí její použití představovat žádné zdravotní riziko a nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Pro její použití také musí existovat odůvodněná potřeba, které nelze dosáhnout jinými prostředky.
 • Potravinářská přídatná látka musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele. Mezi ně patří:
  • zachování výživové jakosti potraviny,
  • pomoc při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin,
  • uspokojení zvláštních výživových požadavků.
 • Zvláštní podmínky platí pro sladidla a barviva.
 • Používané množství potravinářských přídatných látek se stanoví na nejnižší množství nezbytné k dosažení požadovaného účinku. Tato hodnota zohlední přijatelný denní příjem a potřeby zvláštních skupin spotřebitelů (např. osob s alergiemi).
 • Potravinářské přídatné látky se nesmějí používat:
  • v nezpracovaných potravinách,
  • ve výživě pro kojence a malé děti.
 • Potravinářské přídatné látky bez ohledu na to, zda jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, musí splňovat jasné požadavky na označování, jako je uvedení názvu a/nebo čísla označení E (například žluť SY nese označení E 110).
 • Toto nařízení se nevztahuje na následující látky, pokud se nepoužívají jako potravinářské přídatné látky:
  • činidla, tj. látky používané při zpracování surovin,
  • látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu,
  • látky přidávané do potravin jako živiny,
  • látky pro úpravu vody.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 20. ledna 2010.

KONTEXT

Většina hodnocení potravinářských přídatných látek byla provedena v 80. a 90. letech minulého století. Jejich bezpečnost se nyní přehodnocuje v souladu s nařízením Komise (EU) č. 257/2010. Tento proces od 27. března 2021 zahrnuje srovnatelnou úroveň transparentnosti a důvěrnosti jako postup aktualizace seznamu schválených potravinářských přídatných látek v EU.

V závislosti na výsledcích přehodnocení bezpečnosti může Evropská komise navrhnout změny současných podmínek pro používání nebo odstranění některých přídatných látek ze seznamu schválených látek.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Potravinářské přídatné látky: látky, které se přidávají do potravin z různých důvodů, například ke slazení či barvení nebo k prodloužení jejich trvanlivosti.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Postupné změny v přílohách nařízení (ES) č. 1333/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2021/148 ze dne 8. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 257/2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 44, 9.2.2021, s. 3–6)

Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19–27)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012 s. 1–295)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 05.10.2023

Nahoru