Help Export PDF Print this page 

Document 32010R0913

Procedure 2008/0247/COD

COM (2008) 852: Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy {SeK(2008) 3028} {SEK(2008) 3029}

Adopted acts: 32010R0913

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
Legal basis: Commission: ;
TFUE/art 91 par 1
;
12008E091-P1 ; 12008E091-P1 ;
;


Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh nařízení
Nařízení
EuroVoc thesaurus: +dopravní infrastruktura; společná dopravní politika; dopravní trh; železniční síť; nákladní doprava
Directory code: +07.10.00.00 Dopravní politika / Dopravní infrastruktura
07.20.00.00 Dopravní politika / Pozemní doprava
European Commission 11/12/2008 : Přijetí Komisí
Show procedure title
Leading person: Antonio TAJANI
Leading service: Generální ředitelství pro energetiku a dopravu
Decision mode: Písemné řízení
Addressee for formal act: Evropský parlament ; Rada Evropské unie
Addressee for mandatory consultation: Evropský výbor regionů ; Evropský hospodářský a sociální výbor
Legal basis: ; TFUE/art 91 par 1
Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh nařízení
Documents: COM/2008/852/FINAL
CS/2008/17324
IP/2008/1946
JO C/2010/76/9
CELEX number of the main document: 52008PC0852
European Commission 11/12/2008 : Předání Radě
Show procedure title
European Commission 11/12/2008 : Předání Evropskému parlamentu
Show procedure title
European Commission 11/12/2008 : Dodatek
Show procedure title
Documents: CS/2008/17324/ADD 1
SEC/2008/3028
CELEX number of the main document: 52008SC3028
European Commission 11/12/2008 : Dodatek
Show procedure title
Documents: SEC/2008/3029
CELEX number of the main document: 52008SC3029
European Parliament 23/04/2009 : Stanovisko EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Schválení se změnami
Rapporteur: Petr DUCHOŇ
Documents: A6/2009/220
JO C E/2010/184/354
TA/2009/285/P6
CELEX number of the main document: 52009AP0285
European Commission 23/04/2009 : Postoj Komise ke změnám provedeným EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Částečná dohoda
Council of the European Union 01/06/2009 : Dohoda Rady
Show procedure title
Council agenda: BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2949
Subject: DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
Documents: PRES/2009/169
Economic and Social Committee 15/07/2009 : Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru
Show procedure title
Rapporteur: Dumitru FORNEA
Documents: CESE/2009/1199
JO C/2009/317/94
CELEX number of the main document: 52009AE1199
European Committee of the Regions 07/10/2009 : Stanovisko Výboru regionů
Show procedure title
Documents: CDR/2009/102
JO C/2010/79/45
CELEX number of the main document: 52009AR0102
European Commission 01/12/2009 : Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
Show procedure title
Legal basis:
12008E091-P1 ; 12008E091-P1 ;
Documents: COM/2009/655/FINAL
CELEX number of the main document: 52009DC0665
Council of the European Union 22/02/2010 : Přijat postoj Rady v prvním čtení
Show procedure title
Decision mode: Jednomyslnost
Council agenda: BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2995
Subject: ZEMĚDĚLSTVÍ / RYBOLOV
Documents: CS/2010/6583
PRES/2010/34
JO C E/2010/111/22
JO C E/2010/114/1
CELEX number of the main document: 52010AG0002
European Commission 24/02/2010 : Komise přijímá sdělení k postoji Rady v prvním čtení
Show procedure title
Decision mode: Písemné řízení
Documents: COM/2010/68/FINAL
CS/2010/6926
JO C/2011/88/16
CELEX number of the main document: 52010PC0068 ; 52011XC0319(08)
European Commission 24/02/2010 : Sdělení, které Komise přijala k postoji Rady v prvním čtení, Komise předává Radě
Show procedure title
European Commission 24/02/2010 : Sdělení, které Komise přijala k postoji Rady v prvním čtení, Komise předává Evropskému parlamentu
Show procedure title
European Commission 09/06/2010 : Zmocnění
Show procedure title
European Parliament 15/06/2010 : Stanovisko EP 2. čt.
Show procedure title
Decision: Schválení se změnami
Rapporteur: Marian-Jean MARINESCU
Documents: A7/2010/162
TA/2010/203/P7
JO C E/2011/236/174
CELEX number of the main document: 52010AP0203
European Commission 15/06/2010 : Společný postoj ke změnám provedeným EP ve druhém čtení
Show procedure title
Decision: Dohoda
European Commission 30/08/2010 : Přijetí stanoviska Komise ke změnám provedeným EP ve 2. čt.
Show procedure title
Decision: Stanovisko mající pozměňující charakter
Decision mode: Postup zmocnění
Documents: COM/2010/457/FINAL
CSST/2010/13532
JO C/2011/121/23
CELEX number of the main document: 52010PC0457
European Commission 31/08/2010 : Předání stanoviska Komise ke změnám provedeným EP ve 2. čt. Radě
Show procedure title
European Commission 31/08/2010 : Předání stanoviska Komise o změnách provedených EP ve 2. čt.
Show procedure title
Council of the European Union 13/09/2010 : Schválení Radou ve 2. čt.
Show procedure title
Council agenda: BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 3032
Subject: OBECNÉ ZÁLEŽITOSTI
Documents: CSST/2010/13262
PRES/2010/236
Council of the European Union European Parliament 22/09/2010 : Podpis předsedou EP a předsedou Rady
Show procedure title
Type of file: Nařízení
Documents: CSPE/2010/28
PE-CONS/2010/28
JO L/2010/276/22
JO L/2012/325/19
CELEX number of the main document: 32010R0913

Activities of the institutions