Help Export PDF Print this page 

Document 32010L0035

Procedure 2009/0131/COD

COM (2009) 482: Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady ze dne […] o přepravitelném tlakovém zařízení

Adopted acts: 32010L0035

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission: ;
TFUE/art 91
; ;

Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh směrnice
Směrnice
EuroVoc thesaurus: +uplatňování právních předpisů EU; technická kontrola; přeprava nebezpečného nákladu; bezpečnost dopravy; bezpečnostní norma; tlaková zařízení; značka kvality ES
Directory code: 07.20.40.10 Dopravní politika / Pozemní doprava / Sbližování struktur / Technické podmínky a bezpečnost
European Commission 18/09/2009 : Přijetí Komisí
Show procedure title
Leading person: Antonio TAJANI
Leading service: Generální ředitelství pro energetiku a dopravu
Decision mode: Písemné řízení
Addressee for formal act: Rada Evropské unie ; Evropský parlament
Addressee for mandatory consultation: Evropský hospodářský a sociální výbor ; Evropský výbor regionů
Legal basis: ; TFUE/art 91
Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh směrnice
Documents: COM/2009/482/FINAL
CS/2009/13566
JO C/2011/26/11
CELEX number of the main document: 52011XC0128(04) ; 52009PC0482
European Commission 18/09/2009 : Předání Radě
Show procedure title
European Commission 18/09/2009 : Předání Evropskému parlamentu
Show procedure title
European Commission 01/12/2009 : Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
Show procedure title
Legal basis:
Documents: COM/2009/665/FINAL
CELEX number of the main document: 52009DC0665
Economic and Social Committee 17/02/2010 : Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru
Show procedure title
Rapporteur: Antonello PEZZINI
Documents: CESE/2010/254
JO C/2010/347/68
CELEX number of the main document: 52010AE0254
Council of the European Union 11/03/2010 : Jednání v Radě
Show procedure title
Council agenda: BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 3001
Subject: DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
Documents: CSST/2010/7402
PRES/2010/55
European Parliament 05/05/2010 : Stanovisko EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Schválení se změnami
Rapporteur: Brian SIMPSON
Documents: A7/2010/101
JO C E/2011/81/162
TA/2010/122/P7
CELEX number of the main document: 52010AP0122
European Commission 05/05/2010 : Postoj Komise ke změnám provedeným EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Dohoda
Council of the European Union 31/05/2010 : Schválení Radou v 1. čt.
Show procedure title
Council agenda: BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 3017
Subject: DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
Type of file: Směrnice
Documents: CS/2010/10157
CSST/2010/10432/ADD 1
PRES/2010/146
European Parliament Council of the European Union 16/06/2010 : Podpis předsedou EP a předsedou Rady
Show procedure title
Type of file: Směrnice
Documents: PE-CONS/2010/14
JO L/2010/165/1
CELEX number of the main document: 32010L0035

Activities of the institutions