Help Export PDF Print this page 

Document 32003L0098

Procedure 2002/0123/COD

COM (2002) 207: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use and commercial exploitation of public sector documents

Adopted acts: 32003L0098

European Commission
European Committee of the Regions
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Parliament
Legal basis: Commission: ;

Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh směrnice
Směrnice
EuroVoc thesaurus: +dohodnutí cen; přibližování legislativy; veřejná služba; rozšiřování informací; zpřístupňování informací; ochrana dat
Directory code: 13.20.60.00 Průmyslová politika a vnitřní trh / Průmyslová politika:odvětvová opatření / Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat
European Commission 05/06/2002 : Přijetí Komisí
Show procedure title
Leading person: Erkki LIIKANEN
Leading service: Generální ředitelství pro informační společnost a média
Decision mode: Ústní řízení
Addressee for formal act: Rada Evropské unie ; Evropský parlament
Addressee for mandatory consultation: Evropský hospodářský a sociální výbor
Addressee for optional consultation: Evropský výbor regionů
Legal basis:
Procedure: Postup spolurozhodování (COD)
Type of file: Návrh směrnice
Documents: COM/2002/207/FINAL
CS/2002/11093
C5/2002/292
IP/2002/814
BULLETIN/2002/6/1.3.95
JO C E/2002/227/382
CELEX number of the main document: 52002PC0207
European Commission 07/06/2002 : Předání Evropskému parlamentu
Show procedure title
European Commission 26/06/2002 : Předání Radě
Show procedure title
European Committee of the Regions 21/11/2002 : Stanovisko Výboru regionů
Show procedure title
Decision mode: Většina
Rapporteur: BARRERO-FLÓREZ
Documents: CDR/2002/134/REV. 1
BULLETIN/2002/11/1.3.74
JO C/2003/73/38
CELEX number of the main document: 52002AR0134
Council of the European Union 05/12/2002 : Jednání v Radě
Show procedure title
Council agenda: BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2472
Subject: DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
Documents: PRES/2002/380
Economic and Social Committee 11/12/2002 : Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru
Show procedure title
Decision mode: Většina
Rapporteur: Philippe LEVAUX
Documents: CESE/2002/1353
BULLETIN/2002/12/1.3.91
JO C/2003/85/25
CELEX number of the main document: 52002AE1353
European Parliament 12/02/2003 : Stanovisko EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Schválení se změnami
Rapporteur: VAN VELZEN
Documents: A5/2003/25
JO C E/2004/43/222
BULLETIN/2003/1/-2/1.3.140
CELEX number of the main document: 52003AP0049
European Commission 12/02/2003 : Postoj Komise ke změnám provedeným EP v 1. čt.
Show procedure title
Decision: Částečná dohoda
European Commission 17/03/2003 : Přijetí pozměněného návrhu Komisí
Show procedure title
Decision mode: Postup zmocnění
Documents: COM/2003/119/FINAL
CS/2003/7644
C5/2003/126
BULLETIN/2003/3/1.3.85
JO C/2004/76/7
CELEX number of the main document: 52003PC0119
European Commission 18/03/2003 : Předání pozměněného návrhu Radě
Show procedure title
European Commission 18/03/2003 : Předání pozměněného návrhu Evropskému parlamentu
Show procedure title
Council of the European Union 27/03/2003 : Dohoda o společném postoji Rady
Show procedure title
Council agenda: BOD B PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2499
Subject: DOPRAVA, TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA
Documents: PRES/2003/90
BULLETIN/2003/3/1.3.85
Council of the European Union 26/05/2003 : Přijetí společného postoje Radou
Show procedure title
Council agenda: BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2511
Subject: ZEMĚDĚLSTVÍ / RYBOLOV
Documents: CS/2003/7946
PRES/2003/139
C5/2003/251
BULLETIN/2003/5/1.3.85
JO C E/2003/159/1
CELEX number of the main document: 52003AG0038
European Commission 28/05/2003 : Přijetí prohlášení o společném postoji Komisí
Show procedure title
Decision mode: Písemné řízení
Documents: SEC/2003/627/FINAL
CS/2003/10237
CELEX number of the main document: 52003SC0627
European Commission 28/05/2003 : Předání prohlášení o společném postoji Evropskému parlamentu
Show procedure title
European Commission 28/05/2003 : Předání prohlášení o společném postoji Radě
Show procedure title
European Parliament 05/06/2003 : Přijetí společného postoje Rady Evropským parlamentem
Show procedure title
European Commission 19/09/2003 : Zmocnění
Show procedure title
European Parliament 25/09/2003 : Stanovisko EP 2. čt.
Show procedure title
Decision: Schválení se změnami
Rapporteur: VAN VELZEN
Documents: A5/2003/284
BULLETIN/2003/9/1.3.62
JO C E/2004/77/314
CELEX number of the main document: 52003AP0408
European Commission 25/09/2003 : Společný postoj ke změnám provedeným EP ve druhém čtení
Show procedure title
Decision: Dohoda
European Commission 15/10/2003 : Přijetí stanoviska Komise ke změnám provedeným EP ve 2. čt.
Show procedure title
Decision: Stanovisko mající pozměňující charakter
Decision mode: Postup zmocnění
Documents: COM/2003/620
CS/2003/13784
C5/2003/484
BULLETIN/2003/10/1.3.85
JO C/2004/96/22
CELEX number of the main document: 52003PC0620
European Commission 16/10/2003 : Předání stanoviska Komise ke změnám provedeným EP ve 2. čt. Radě
Show procedure title
European Commission 16/10/2003 : Předání stanoviska Komise o změnách provedených EP ve 2. čt.
Show procedure title
Council of the European Union 27/10/2003 : Schválení Radou ve 2. čt.
Show procedure title
Council agenda: BOD A PROGRAMU ZASEDÁNÍ RADY
Council session: 2536
Subject: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Type of file: Směrnice
Documents: CS/2003/14140
PRES/2003/305
BULLETIN/2003/10/1.3.85
Council of the European Union European Parliament 17/11/2003 : Podpis předsedou EP a předsedou Rady
Show procedure title
Type of file: Směrnice
Documents: PE-CONS/2003/3679
JO L/2003/345/90
CELEX number of the main document: 32003L0098

Activities of the institutions