EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011Y0108(01)

Dohoda ze dne 13. prosince 2010 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

OJ C 5, 8.1.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 93 - 96

8.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 5/3


DOHODA

ze dne 13. prosince 2010

mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie

2011/C 5/04

1.

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13

15095 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8–9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

a

2.

Evropská centrální banka (ECB)

(dále jen „strany“)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada ve svém usnesení ze dne 16. června 1997 (dále jen „usnesení“) rozhodla o zřízení mechanismu směnných kurzů (dále jen „ERM II“) na počátku třetí etapy hospodářské a měnové unie dne 1. ledna 1999.

(2)

V souladu s usnesením má ERM II pomoci zajistit, aby členské státy mimo eurozónu, které se účastní ERM II, směřovaly svou politiku ke stabilitě, má podporovat konvergenci, a tím členským státům mimo eurozónu pomáhat v jejich úsilí o přijetí eura.

(3)

Estonsko se jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, účastní ERM II od 28. června 2004. Eesti Pank je stranou dohody ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie (1), ve znění dohody ze dne 21. prosince 2006 (2), dohody ze dne 14. prosince 2007 (3) a dohody ze dne 8. prosince 2008 (4) (dále společně jen „dohoda centrálních bank o ERM II“).

(4)

Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2010/416/EU ze dne 13. července 2010 v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy o přijetí eura Estonskem ke dni 1. ledna 2011 (5) se s účinkem ode dne 1. ledna 2011 zrušuje výjimka ve vztahu k Estonsku uvedená v článku 4 aktu o přistoupení z roku 2003. Euro bude estonskou měnou od 1. ledna 2011 a Eesti Pank by od uvedeného data nadále neměla být stranou dohody centrálních bank o ERM II.

(5)

S ohledem na zrušení výjimky ve vztahu k Estonsku je proto třeba dohodu centrálních bank o ERM II změnit,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Změna dohody centrálních bank o ERM II s ohledem na zrušení výjimky ve vztahu k Estonsku

Eesti Pank přestává být s účinkem od 1. ledna 2011 stranou dohody centrálních bank o ERM II.

Článek 2

Nahrazení přílohy II dohody centrálních bank o ERM II

Příloha II dohody centrálních bank o ERM II se nahrazuje textem uvedeným v příloze této dohody.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1.   Touto dohodou se s účinkem od 1. ledna 2011 mění dohoda centrálních bank o ERM II.

2.   Tato dohoda je vyhotovena v anglickém jazyce a řádně podepsána oprávněnými zástupci stran. ECB, která uschová originál dohody, zašle každé národní centrální bance eurozóny a každé národní centrální bance mimo eurozónu ověřený opis originálu dohody. Tato dohoda bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. prosince 2010.

Za

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

Za

Českou národní banku

Za

Danmarks Nationalbank

Za

Eesti Pank

Za

Latvijas Banka

Za

Lietuvos bankas

Za

Magyar Nemzeti Bank

Za

Narodowy Bank Polski

Za

Banca Națională a României

Za

Sveriges Riksbank

Za

Bank of England

Za

Evropskou centrální banku


(1)  Úř. věst. C 73, 25.3.2006, s. 21.

(2)  Úř. věst. C 14, 20.1.2007, s. 6.

(3)  Úř. věst. C 319, 29.12.2007, s. 7.

(4)  Úř. věst. C 16, 22.1.2009, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 196, 28.7.2010, s. 24.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

HORNÍ MEZE PRO PŘÍSTUP K VELMI KRÁTKODOBÝM FINANČNÍM FACILITÁM PODLE ČLÁNKŮ 8, 10 A 11 DOHODY CENTRÁLNÍCH BANK O ERM II

s účinkem od 1. ledna 2011

(v milionech EUR)

Centrální banky, které jsou stranami této dohody

Horní meze (1)

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

530

Česká národní banka

710

Danmarks Nationalbank

720

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 800

Banca Națională a României

1 030

Sveriges Riksbank

960

Bank of England

4 840

Evropská centrální banka

žádná


Národní centrální banky eurozóny

Horní meze

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

žádná

Deutsche Bundesbank

žádná

Eesti Pank

žádná

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

žádná

Bank of Greece

žádná

Banco de España

žádná

Banque de France

žádná

Banca d’Italia

žádná

Central Bank of Cyprus

žádná

Banque centrale du Luxembourg

žádná

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

žádná

De Nederlandsche Bank

žádná

Oesterreichische Nationalbank

žádná

Banco de Portugal

žádná

Banka Slovenije

žádná

Národná banka Slovenska

žádná

Suomen Pankki

žádná“


(1)  Pro centrální banky, které nejsou účastníky ERM II, jsou uvedené hodnoty pouze teoretické.


Top