Help Print this page 

Document L:2010:064:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 64, 12. březen 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 12/03/2010
Miscellaneous information
  • Author: Evropská unie
  • Form: Úřední věstník
Text
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.064.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 64

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
12. března 2010


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Evropský parlament

 

 

2010/117/EU, Euratom

 

*

Konečné schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010

1

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.Jakékoli příjmy uvedené v čl.18 odst.1 finančního nařízení,zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpoč- tových položek,z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu pří- jmu.Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek,dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top