EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:168:TOC

 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 168

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
28. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 615/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři, a nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 616/2008 ze dne 27. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 618/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se pro dodací období 2007/08 upravuje množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 620/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 386/2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

27

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

31

 

*

Směrnice Komise 2008/65/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/489/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008 o prozatímních ochranných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. v Portugalsku (oznámeno pod číslem K(2008) 3312)

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/490/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUSEC/2/2008 ze dne 24. června 2008 o jmenování vedoucího poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Společná akce Rady 2008/491/SZBP ze dne 26. června 2008, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2007/406/SZBP o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

42

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top