EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:328:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 328, 15. prosinec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 328

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
15. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2033/2005 ze dne 8. prosince 2005, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2006 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2034/2005 ze dne 14. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1681/94 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2036/2005 ze dne 14. prosince 2005 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a o dočasném povolení nového užití některých již povolených doplňkových látek v krmivech ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2037/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění podmínky pro povolení doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny kokcidiostatik ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2038/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování kvót na dovoz textilních výrobků stanovených pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2039/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2040/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu dovozu stanovenému v rámci evropských dohod s Bulharskem a Rumunskem

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2041/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se pro hospodářský rok 2005/06 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny

44

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2005 ze dne 13. prosince 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

46

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2043/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2044/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v režimech A1 a B pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony a jablka)

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2045/2005 ze dne 14. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro skořápkové ovoce (mandle bez skořápky, lískové ořechy ve skořápce, lískové ořechy bez skořápky a vlašské ořechy ve skořápce) v rámci režimu A1

57

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005 o jmenování belgického člena Výboru regionů

59

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005 o pořadí pro výkon předsednictví Rady

60

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem K(2005) 3565)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top