EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:286:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 286, 27. července 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 286

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
27. července 2022


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

DOPORUČENÍ

 

Evropská rada pro systémová rizika

2022/C 286/01

Doporučení Evropské Rady Pro Systémová Rizika ze dne 2. června 2022, kterým se mění doporučení ESRB/2015/2 o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (ESRB/2022/4)

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2022/C 286/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10809 – CD&R / TPG / COVETRUS) ( 1 )

16


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

2022/C 286/03

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 1. června 2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků (CON/2022/19)

17


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2022/C 286/04

Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/1333, prováděným prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1315, a nařízením Rady (EU) 2016/44, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1308, o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

22

2022/C 286/05

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/1333 a nařízením Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

24

2022/C 286/06

Oznámení určené některým osobám, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 a v příloze I nařízení Rady (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

25

 

Evropská komise

2022/C 286/07

Směnné kurzy vůči euru — 26. července 2022

26

2022/C 286/08

Stanovisko Poradního výboru k restriktivním praktikám a dominantnímu postavení přijaté na zasedání dne 21. ledna 2022 ohledně návrhu rozhodnutí ve věci AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom — Zpravodaj: Belgie

27

2022/C 286/09

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení — Věci AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom (změna)

28

2022/C 286/10

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění rozhodnutí C(2013) 306 final týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) (Věc AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom) (oznámeno pod číslem C(2022) 324)

30

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2022/C 286/11

Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

33


 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2022/C 286/12

Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

41

2022/C 286/13

Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

54

2022/C 286/14

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

57


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top