Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:065:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 65, 19. února 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 65

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
19. února 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2013–2014
Dílčí zasedání od 10. do 13. června 2013
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v  Úř. věst. C 253 E, 3.9.2013 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 11. června 2013

2016/C 65/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky (2012/2133(INI))

2

2016/C 65/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti: právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech (2012/2101(INI)

12

2016/C 65/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva) (2012/2117(INI))

16

2016/C 65/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o sociálním bydlení v Evropské unii (2012/2293(INI))

40

2016/C 65/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o mobilitě žen ve vzdělávání a profesní mobilitě žen v EU (2013/2009(INI))

55

2016/C 65/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o strategii pro službu elektronického mýtného a o systému vinět osobních automobilů v Evropě (2012/2296(INI))

63

 

Středa, 12. června 2013

2016/C 65/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o sdělení Komise „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014– 2020“ ((2013/2607(RSP))

68

2016/C 65/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o regionální politice jako součásti širších systémů státní podpory (2013/2104(INI))

79

2016/C 65/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (2012/2306(INI))

86

2016/C 65/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o posílení evropské demokracie v budoucí HMU (2013/2672(RSP))

96

2016/C 65/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o přípravách zasedání Evropské rady (ve dnech 27. a 28. června 2013) – opatření EU v boji s nezaměstnaností mladých lidí (2013/2673(RSP))

98

2016/C 65/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

102

 

Čtvrtek, 13. června 2013

2016/C 65/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě (2011/2081(INI))

105

2016/C 65/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o finančních službách: nedostatečný pokrok v Radě a zpoždění Komise při přijímání některých návrhů (2013/2658(RSP))

112

2016/C 65/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o situaci v Turecku (2013/2664(RSP))

117

2016/C 65/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o úloze EU při prosazování širšího transatlantického partnerství (2012/2287(INI))

120

2016/C 65/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o obnově a demokratizaci Mali (2013/2587(RSP))

127

2016/C 65/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o vyjednávání dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (2013/2665(RSP))

133

2016/C 65/19

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o rozvojových cílech tisíciletí – stanovení rámce pro období po roce 2015 (2012/2289(INI))

136

2016/C 65/20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o právním státě v Rusku (2013/2667(RSP))

150

2016/C 65/21

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o Ázerbájdžánu: případ Ilgara Mammadova (2013/2668(RSP))

154

2016/C 65/22

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o situaci rohingyjských muslimů (2013/2669(RSP))

157

 

DOPORUČENĺ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 11. června 2013

2016/C 65/23

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 11. června 2013 týkající se 68. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (2013/2034(INI))

162

 

Čtvrtek, 13. června 2013

2016/C 65/24

Doporučení Evropského parlamentu vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě a Komisi ze dne 13. června 2013 ohledně přezkumu organizace a fungování ESVČ v roce 2013 (2012/2253(INI))

168

2016/C 65/25

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 13. června 2013 o návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení (2013/2082(INI))

174


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Úterý, 11. června 2013

2016/C 65/26

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o žádosti, aby byl Jacek Olgierd Kurski zbaven imunity (2013/2019(IMM))

180

2016/C 65/27

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o žádosti, aby byla Małgorzata Handzliková zbavena imunity (2012/2238(IMM))

181

2016/C 65/28

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o žádosti, aby byl Alexander Alvaro zbaven imunity (2013/2106(IMM))

182

 

Středa, 12. června 2013

2016/C 65/29

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o početním složení stálých výborů (2013/2671(RSO))

184


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 11. června 2013

2016/C 65/30

P7_TA(2013)0235
Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací – 1o ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD))
P7_TC1-COD(2012)0013
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

185

2016/C 65/31

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (06353/1/2013 – C7-0142/2013 – 2011/0137(COD))

190

2016/C 65/32

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti, o potravinách pro zvláštní léčebné účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))

191

2016/C 65/33

P7_TA(2013)0243
Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elekromagnetická pole) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))
P7_TC1-COD(2011)0152
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. června 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/…/EUo minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a o zrušení směrnice 2004/40/ES

192

2016/C 65/34

P7_TA(2013)0244
Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací – 2 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))
P7_TC1-COD(2012)0236
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

193

 

Středa, 12. června 2013

2016/C 65/35

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013, kterým se schvaluje jmenování pana Nevena Mimici členem Komise (2013/0806(NLE))

199

2016/C 65/36

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu na jmenování Nevena Matese členem Účetního dvora (C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE))

199

2016/C 65/37

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu na jmenování Georgeho Pufana členem Účetního dvora (C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE))

200

2016/C 65/38

P7_TA(2013)0253
Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))
P7_TC1-COD(2012)0162
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

200

2016/C 65/39

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (14654/2/2012 – C7-0165/2013 – 2008/0244(COD))

208

2016/C 65/40

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (15605/3/2012 – C7-0164/2013 – 2008/0243(COD))

209

2016/C 65/41

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (08260/2/2013 – C7-0163/2013 – 2009/0165(COD))

210

2016/C 65/42

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

212

2016/C 65/43

P7_TA(2013)0258
Zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) (COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))
P7_TC1-COD(2008)0242
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

246

2016/C 65/44

P7_TA(2013)0259
Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích (COM(2011)0560 – C7-0248/2011 – 2011/0242(COD))
P7_TC1-COD(2011)0242
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích

247

2016/C 65/45

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/0312(NLE))

249

2016/C 65/46

P7_TA(2013)0261
Finanční výkazy a související zprávy některých forem podniků ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))
P7_TC1-COD(2011)0308
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/…/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS

250

2016/C 65/47

P7_TA(2013)0262
Požadavky na transparentnost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD))
P7_TC1-COD(2011)0307
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/…/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES

251

2016/C 65/48

P7_TA(2013)0263
Společná zemědělská politika (SZP): sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))
P7_TC1-COD(2013)0087
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013

252

2016/C 65/49

P7_TA(2013)0264
Změna Schengenského hraničního kodexu a Úmluvy k provedení Schengenské dohody ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a Úmluva k provedení Schengenské dohody (COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))
P7_TC1-COD(2011)0051
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. června 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), Úmluva k provedení Schengenské dohody, nařízení Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009

255

2016/C 65/50

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2013 k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))

256

 

Čtvrtek, 13. června 2013

2016/C 65/51

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (14757/2012 – C7-0369/2012 – 2008/0139(NLE))

257

2016/C 65/52

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o návrhu rozhodnutí Rady týkajícím se uzavření dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku dne 25. června 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

257

2016/C 65/53

P7_TA(2013)0275
Opakované použití informací veřejného sektoru ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru (COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))
P7_TC1-COD(2011)0430
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. června 2013 k přijetí směrnice Evrospkého parlamentu a Rady 2013/…/EU, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru

258


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top