Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:349E:TOC

 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.349.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 349E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
22. prosince 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2010–2011
Dílčí zasedání od 9. do 11. března 2010
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 131 E, 20.5.2010
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 9. března 2010

2010/C 349E/01

Ochrana spotřebitelůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o ochraně spotřebitele (2009/2137(INI))

1

2010/C 349E/02

Síť SOLVITUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o síti SOLVIT (2009/2138(INI))

10

2010/C 349E/03

Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2008Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2008 (2009/2173(INI))

16

2010/C 349E/04

Hodnotící zpráva o vnitřním trhuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu (2009/2141(INI))

25

 

Středa, 10. března 2010

2010/C 349E/05

EU 2020 - Následné kroky z neformálního zasedání Evropské rady ze dne 11. února 2010Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o EU 2020

30

2010/C 349E/06

Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a PalestiněUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o uplatňování doporučení Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině

34

2010/C 349E/07

Situace občanské společnosti a národnostních menšin v BěloruskuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku

37

2010/C 349E/08

O dani z finančních transakcíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o dani z finančních transakcí – zajištění jejího fungování

40

2010/C 349E/09

Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 k realizaci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA)

43

2010/C 349E/10

Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA

46

2010/C 349E/11

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

49

2010/C 349E/12

Výroční zpráva SZBP za rok 2008Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 2008 předložené Evropskému parlamentu v souladu s částí II oddílem G bodem 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 (2009/2057(INI))

51

2010/C 349E/13

Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politikyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky (2009/2198(INI))

63

2010/C 349E/14

Smlouva o nešíření jaderných zbraníUsnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní

77

 

Čtvrtek, 11. března 2010

2010/C 349E/15

KubaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2010 o vězních svědomí na Kubě

82

2010/C 349E/16

Investice do nízkouhlíkových technologiíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2010 o investování do vývoje nízkouhlíkových technologií (plán SET)

84

2010/C 349E/17

Dopady bouře Xynthia v EvropěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2010 o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a o dopadech bouře Xynthia v Evropě

88

2010/C 349E/18

Případ Gilada ŠalitaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2010 o Giladu Šalitovi

91

2010/C 349E/19

Eskalace násilí v MexikuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2010 o stupňujícím se násilí v Mexiku

92

2010/C 349E/20

Jižní Korea: uzákonění trestu smrtiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2010 o Jižní Koreji – trest smrti uznán v souladu se zákonem

95


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Úterý, 9. března 2010

2010/C 349E/21

Zavedení systému FISIM pro stanovení HND *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení systému rozvržení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) pro stanovení hrubého národního důchodu (HND) využívaného pro účely souhrnného rozpočtu a vlastních zdrojů Evropské unie (KOM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

97

2010/C 349E/22

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: propouštění v NěmeckuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

98

PŘÍLOHA

100

2010/C 349E/23

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: propouštěníUsnesení Evropského parlamentu 9. března 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

101

PŘÍLOHA

102

2010/C 349E/24

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: výstavba budov v LitvěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (KOM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

104

PŘÍLOHA

105

2010/C 349E/25

Dodatečný protokol k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatečného protokolu k Dohodě o spolupráci při ochraně pobřeží a vod severovýchodního Atlantiku před znečišťováním jménem Společenství (KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

107

2010/C 349E/26

Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

107

P7_TC1-COD(2009)0077
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

108

PŘÍLOHA

109

2010/C 349E/27

Pohyb osob s dlouhodobým vízem ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem (KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

109

P7_TC1-COD(2009)0028
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem

110

PŘÍLOHA

110

 

Středa, 10. března 2010

2010/C 349E/28

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (KOM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

111

P7_TC1-COD(2009)0035
Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 20010/…/EU, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty

112


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem▐ .

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem║.

CS

 

Top