EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:110:TOC

 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 110

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
1. května 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2008/C 110/01

Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva

1


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 110/02

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

16

2008/C 110/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5084 – PARE/Acea/JV) (1)

17

2008/C 110/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5104 – Altor Fund II/Papyrus) (1)

17

2008/C 110/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4784 – Suez Environnement/SITA) (1)

18

2008/C 110/06

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5092 – GDF/Suez/Teesside Power) (1)

18

2008/C 110/07

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5061 – Renault/Russian Technologies/AvtoVaz) (1)

19


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2008/C 110/08

Směnné kurzy vůči euru

20

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2008/C 110/09

Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

21

2008/C 110/10

Souhrnné údaje sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytované na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a o změně nařízení Komise (ES) č. 70/2001

22


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Komise

2008/C 110/11

Výzva k předkládání návrhů ohledně společného pracovního programu Asistované žití v domácím prostředí (AAL)

27

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2008/C 110/12

Oznámení týkající se platných antidumpingových opatření na dovoz polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie do Společenství: změna adresy společnosti podléhající individuální sazbě antidumpingového cla

28

2008/C 110/13

Návrh odložení stížnosti 2005/4347

29


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top