EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:350:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 350, 20. prosinec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.350.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 350

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
20. prosince 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1231/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 7/2010 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1232/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1344/2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1233/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách EU oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1234/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

38

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1235/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (1)

44

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1236/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem mírně upravených drátů z molybdenu s obsahem nejméně 97 % avšak nejvýše 99,95 % hmotnostních molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1237/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka slabý kmen viru žluté mozaiky cukety a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1)

55

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1238/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Trichoderma asperellum (kmen T34) a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1)

59

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1239/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

63

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1240/2012 ze dne 19. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

67

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/799/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Rada

69

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl II – Rada

71

 

 

2012/800/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010

76

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010

77

 

 

2012/801/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2010

81

 

 

2012/802/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010

82

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010

84

 

 

2012/803/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2010

88

 

 

2012/804/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

89

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

91

 

 

2012/805/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2010

95

 

 

2012/806/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2007/767/ES ohledně odchylky od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené z Falklandských ostrovů (oznámeno pod číslem C(2012) 9408)

97

 

 

2012/807/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 o zřízení zvláštního kontrolního a inspekčního programu pro pelagický rybolov v západních vodách severovýchodního Atlantiku

99

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 157/12/KOL ze dne 9. května 2012 o prodeji pozemku č. 271/8 vlastněného obcí Oppdal (Norsko)

109

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 339/12/KOL ze dne 20. září 2012, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 92/12/KOL

114

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top