EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 310

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 47
16. prosince 2004


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

2004/C 310/1

Smlouva o Ústavě pro Evropu

1

PREAMBULE

3

ČÁST I

11

VYMEZENÍ A CÍLE UNIE

11

ZÁKLADNÍ PRÁVA A OBČANSTVÍ UNIE

13

PRAVOMOCI UNIE

14

ORGÁNY A INSTITUCE UNIE

18

INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

18

OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ INSTITUCE UNIE

25

VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE

26

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

26

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

29

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

33

DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE

34

FINANCE UNIE

36

UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ

38

ČLENSTVÍ V UNII

38

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE

41

PREAMBULE

41

DŮSTOJNOST

42

SVOBODY

43

ROVNOST

46

SOLIDARITA

47

OBČANSKÁ PRÁVA

50

SOUDNICTVÍ

52

OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

53

POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE

55

OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

55

ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ

56

VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI

58

VNITŘNÍ TRH

58

Vytvoření a fungování vnitřního trhu

58

Volný pohyb osob a služeb

59

Pracovníci

59

Svoboda usazování

61

Volný pohyb služeb

63

Volný pohyb zboží

64

Celní unie

64

Celní spolupráce

65

Zákaz množstevních omezení

65

Kapitál a platby

66

Pravidla hospodářské soutěže

68

Pravidla vztahující se na podniky

68

Státní podpory

71

Daňová ustanovení

73

Společná ustanovení

73

HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

76

Hospodářská politika

76

Měnová politika

81

Institucionální ustanovení

84

Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou je euro

85

Přechodná ustanovení

86

POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH

91

Zaměstnanost

91

Sociální politika

93

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

98

Zemědělství a rybolov

99

Životní prostředí

103

Ochrana spotřebitele

105

Doprava

105

Transevropské sítě

108

Výzkum a technologický rozvoj a vesmír

109

Energetika

112

PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

113

Obecná ustanovení

113

Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví

114

Soudní spolupráce v občanských věcech

117

Soudní spolupráce v trestních věcech

118

Policejní spolupráce

121

OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MŮŽE VÉST PODPŮRNOU, KOORDINAČNÍ NEBO DOPLŇKOVOU ČINNOST

123

Veřejné zdraví

123

Průmysl

125

Kultura

125

Cestovní ruch

126

Všeobecné vzdělávání, mládež, sport a odborné vzdělávání

127

Civilní ochrana

128

Správní spolupráce

129

PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

129

VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

131

OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

131

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

133

Společná ustanovení

133

Společná bezpečnostní a obranná politika

138

Finanční ustanovení

141

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

142

SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

143

Rozvojová spolupráce

143

Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi

144

Humanitární pomoc

145

OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

146

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

146

VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, KE TŘETÍM ZEMÍM A DELEGACE UNIE

149

PROVÁDĚNÍ DOLOŽKY SOLIDARITY

149

FUNGOVÁNÍ UNIE

150

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

150

Orgány

150

Evropský parlament

150

Evropská rada

153

Rada ministrů

153

Evropská Komise

154

Soudní dvůr Evropské unie

156

Evropská centrální banka

164

Účetní dvůr

165

Poradní instituce Unie

167

Výbor regionů

167

Hospodářský a sociální výbor

168

Evropská investiční banka

169

Ustanovení společná orgánům, institucím a jiným subjektům Unie

170

FINANČNÍ USTANOVENÍ

173

Víceletý finanční rámec

173

Roční rozpočet Unie

174

Plnění rozpočtu a absolutorium

177

Společná ustanovení

178

Boj proti podvodům

179

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

180

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

182

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

186

Protokoly a přílohy

203

ZÁVĚREČNÝ AKT

401


CS

 

Top