EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prodej cenných papírů na krátko

Prodej cenných papírů na krátko

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení má regulovat některé aspekty prodeje na krátko* a swapů úvěrového selhání (CDS)* v Evropské unii (EU).

KLÍČOVÉ BODY

V době finanční nestability mohou určité finanční transakce, jako je prodej na krátko, nekrytý prodej na krátko* a swapy úvěrového selhání zhoršit sestupnou spirálu cen akcií, zejména akcií bank, a tím ohrozit životaschopnost těchto institucí a vést ke vzniku rizik pro celý bankovní systém.

Taková nestabilita na finančních trzích se může přelít do reálné ekonomiky.

Toto nařízení stanoví přísná pravidla pro prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání, v závislosti na míře rizik s nimi spojených, včetně:

  • opatření pro předcházení nekrytému prodeji na krátko cenných papírů a půjček vydaných vládami (zvaných státní dluhopisy),
  • zákazu nekrytých CDS transakcí (včetně státních dluhopisů).

Požadavky na zveřejňování – finanční instituce musí zveřejňovat některé transakce prodeje na krátko bankovním orgánům. Větší transakce – nad určitou prahovou hodnotu – musí být zveřejňovány na trhu.

V obdobích výjimečné finanční nestability mohou příslušné orgány země EU dočasně omezit prodej finančních nástrojů na krátko, pokud cena dotčených cenných papírů významně klesá.

Navrhované pozastavení omezení musí být oznámeno ostatním vnitrostátním orgánům a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, který k tomu musí vydat stanovisko.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. listopadu 2012.

* KLÍČOVÉ POJMY

Prodej na krátko: transakce, v níž finanční instituce prodává finanční produkt, který si půjčila, s cílem později ho odkoupit. Instituce tak činí v naději, že cena produktu mezitím klesne, takže za něj zaplatí méně, než kolik utrží jeho prodejem.

Swap úvěrového selhání (CDS): vysoce rizikový neregulovaný derivát.

Nekrytý prodej na krátko: vnímán jako riskantnější než běžný prodej na krátko – když si prodejce finanční produkt ještě ani nepůjčil.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1–24)

Postupné změny nařízení (EU) č. 236/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (Úř. věst. L 175, 30.6.2016, s. 1–7)

Poslední aktualizace 04.11.2016

Top