EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odškodňování obětí trestných činů v jiných zemích EU

Odškodňování obětí trestných činů v jiných zemích EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Zavádí systém spolupráce, který pomůže obětem trestných činů získat odškodnění za újmu, kterou utrpěly, bez ohledu na to, kde v Evropské unii (EU) byl trestný čin spáchán.
 • Tento systém funguje na základě systémů zemí EU pro odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich územích.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice má dva hlavní prvky.

 • Požaduje, aby všechny země EU měly svůj systém pro odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich územích. Organizace a fungování takového systému je ponecháno na uvážení každé země EU.
 • Směrnice dále stanoví evropský systém spolupráce fungující na základě vnitrostátních systémů.

Zajištění přiměřeného odškodnění

Zajistit přiměřené odškodnění oběti může být obtížné – buď proto, že:

 • pachatel nemá dostatečné finanční prostředky, nebo
 • nelze zjistit totožnost pachatele nebo jej nelze trestně stíhat (o možnosti získat odškodnění od pachatele pojednává směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu).

Směrnice požaduje, aby oběti:

 • byly odškodněny bez ohledu na svou zemi pobytu nebo zemi EU, v které byl trestný čin spáchán,
 • získaly spravedlivé a přiměřené odškodné – přesná částka je ponechána na uvážení země EU, ve které byl trestný čin spáchán.

Spolupráce

Všechny země EU musely svůj vnitrostátní mechanismus pro spravedlivé a přiměřené odškodnění vytvořit do 1. července 2005. Směrnice stanoví systém spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro usnadnění přístupu k odškodnění obětí v celé EU:

 • Oběti trestných činů spáchaných v jiné zemi EU nežli v zemi, kde mají obvyklé bydliště, mohou požádat orgán v zemi bydliště (asistenční orgán) o informace, jak zažádat o odškodnění.
 • Tento orgán pak předá žádost přímo orgánu v zemi EU, kde byl trestný čin spáchán (rozhodující orgán), který je zodpovědný za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.
 • Veškerá komunikace musí probíhat v jazyce rozhodujícího orgánu. Evropská komise vytvořila vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí o odškodnění obětem.
 • Směrnice vytváří systém ústředních kontaktních bodů v každé zemi EU pro usnadnění spolupráce v přeshraničních situacích, jejichž představitelé se pravidelně scházejí. Další informace jsou k dispozici na internetové stránce evropského portálu e-justice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 26. srpna 2004. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 2006.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 15–18)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2006/337/ES ze dne 19. dubna 2006, kterým se zavádí vzorové formuláře pro předávání žádostí a rozhodnutí podle směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů (Úř. věst. L 125, 12.5.2006, s. 25–30)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57–73)

Poslední aktualizace 08.12.2015

Top