EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

Bezpečnost lodí a přístavních zařízení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

KLÍČOVÉ BODY

 • Všechny země EU musí plně uplatňovat zvláštní opatření úmluvy SOLAS a Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení v mezinárodní námořní dopravě od 1. července 2004. Termín pro hlavní vnitrostátní osobní lodě je 1. července 2005.
 • Do 1. července 2007 všechny země EU na základě povinného vyhodnocení bezpečnostního rizika rozhodnou o rozsahu, v němž uplatní opatření na jiné kategorie vnitrostátní námořní dopravy.
 • Každá země EU informuje IMO, Evropskou komisi a ostatní země EU o přijatých opatřeních. Jde zejména o údaje o kontaktních místech pro bezpečnost námořní dopravy, která jsou určena v každé zemi EU.
 • Pokud lodě, na které se vztahují zvláštní opatření, hodlají vplout do přístavu země EU, musí příslušným vnitrostátním orgánům poskytnout bezpečnostní informace:
  • alespoň 24 hodin předem nebo
  • nejpozději v době, kdy dotyčná loď opouští předchozí přístav, pokud je doba plavby kratší než 24 hodin, nebo
  • ihned poté, co je znám přístav, do kterého loď směřuje, pokud nebyl znám v okamžiku vyplutí.
 • Pravidelné dopravní služby, které jsou provozovány mezi dvěma přístavy na vlastním území nebo mezi dvěma zeměmi EU, mohou být vyňaty z povinnosti poskytovat předběžné informace, pokud je poskytnou na žádost orgánů.
 • Vnitrostátní orgány vedou a pravidelně aktualizují seznam společností a lodí, kterým byla udělena výjimka.
 • Země EU určí kontaktní místo pro bezpečnost námořní dopravy do 1. července 2004.

Dopady pandemie COVID-19

 • Stávající krize v oblasti veřejného zdraví komplikuje vnitrostátním orgánům zemí EU provádění inspekcí a prohlídek s ohledem na obnovení určitých dokumentů a v oblasti námořní bezpečnosti. Nařízení (EU) 2020/698 proto prodlužuje lhůty pro přezkum posouzení bezpečnosti, jakož i plánů na bezpečnost, aby mohly země EU a odvětví námořní dopravy reagovat flexibilně a pragmaticky a bylo zachováno fungování základních dodavatelských řetězců, aniž by byla ohrožena bezpečnost.
 • Nařízení (EU) 2020/698 umožňuje určitou flexibilitu technických výcviků a cvičení v oblasti námořní bezpečnosti, které mají podle právních aktů EU v oblasti námořní bezpečnosti, jako je směrnice 2005/65/ES (viz shrnutí), probíhat v určitých intervalech.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 1. července 2004.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Bezpečnost námořní dopravy: kombinace preventivních opatření k ochraně námořní dopravy a přístavních zařízení před ohrožením úmyslnými protiprávními činy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6–91)

Postupné změny nařízení (ES) č. 725/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/65/ES ze dne 26. října 2005 o zvýšení zabezpečení přístavů (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 28–39)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.07.2020

Top