Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kávové a cikorkové extrakty

Kávové a cikorkové extrakty

Harmonizace právních předpisů o obchodování s kávovými a cikorkovými extrakty podporuje společný trh pro výrobky v tomto odvětví a zároveň chrání zájmy výrobců i spotřebitelů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Tato směrnice zjednodušuje právní předpisy - dříve regulované směrnicí 77/436/EHS - týkající se kávových a cikorkových extraktů. Jejím účelem je chránit zájmy spotřebitelů a výrobců vytvořením pravidel zaměřených na popis, definici a charakteristické rysy těchto výrobků.

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na následující výrobky:

  • kávový extrakt a rozpustný kávový extrakt;
  • rozpustná nebo instantní káva (s výjimkou café torrefacto soluble);
  • cikorkový extrakt;
  • rozpustná cikorka;
  • instantní cikorka.

Tyto výrobky musí dodržovat určité minimální požadavky na složení, zejména z hlediska obsahu sušiny.

Označování

Kávové a cikorkové extrakty musí být označovány v souladu s ustanoveními směrnice 2000/13/ES, které se týkající označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Nicméně při obchodování s těmito výrobky lze používat pouze výše uvedené popisy, i když je možné je doplnit o informace týkající se formy (pasta, tekutina, koncentrovaný atd.), přidaných látek a obsahu kofeinu. Povinné je také uvedení minimálního obsahu sušiny na bázi kávy nebo na bázi cikorky jako hmotnostních procent dokončeného výrobku.

Další ustanovení

Obchodování s kávovými a cikorkovými extrakty podle ustanovení této směrnice nesmí bránit vzájemně neslučitelná vnitrostátní ustanovení.

S prováděním této směrnice bude Komisi nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/4/ES

13. 3. 1999

13. 9. 2000

Úř. věst. L 66 ze dne 13. 3. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284 ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

-

Úř. věst. L 311 ze dne 21. 11. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein [Úř. věst. L 191 ze dne 19.7.2002).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1021/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES, 2000/36/ES a směrnice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokud jde o pravomoci, které mají být svěřeny Komisi Text s významem pro EHP (Úřední věstník L 287 ze dne 29.10.2013).

  • Toto nařízení slaďuje stávající prováděcí pravomocí svěřené Komisi stanovené pěti takzvanými snídaňovými směrnicemi se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU) a zejména článkem 290, který Komisi umožňuje přijímat akty v přenesené pravomoci.

Poslední aktualizace: 29.04.2014

Top