EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana eura proti padělání – Europol

Ochrana eura proti padělání – Europol

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2005/511/SVV určující Europol jako ústřednu pro boj proti padělání eura

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Určuje Europol jako ústřednu pro boj proti padělání eura, aby bylo možné účinně uplatňovat Mezinárodní úmluvu o potírání penězokazectví (Ženevská úmluva), která byla v roce 1929 přijata v Ženevě, a zintenzivnit spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) a mezi zeměmi EU, Europolem a zeměmi mimo EU.

KLÍČOVÉ BODY

EU zintenzivňuje spolupráci mezi zeměmi EU a mezi zeměmi EU a Europolem s cílem chránit euro před paděláním na mezinárodní úrovni. Země mimo EU potřebují ústřední kontaktní místo pro informace o padělcích eura. Všechny tyto informace by měly být pro účely analýzy shromažďovány v Europolu, který působí jako ústředna pro boj proti padělání eura podle Ženevské úmluvy.

Úloha Europolu

 • Europol působí jako ústředna pro boj proti padělání eura ve smyslu článku 12 Ženevské úmluvy, kde se píše, že „v každé zemi v rámci vnitrostátních právních předpisů by vyšetřování padělání měla organizovat ústředna“.
 • V rámci svého zmocnění Europol:
  • soustřeďuje a zpracovává veškeré informace, které mohou usnadnit vyšetřování a předcházení padělání eura a boj proti němu, a předává tyto informace neprodleně ústřednám zemí EU,
  • obrací se přímo na ústředny zemí mimo EU v souladu s pravidly pro předávání osobních údajů,
  • považuje-li to za účelné, předá ústřednám zemí mimo EU soubor vzorků skutečných eur,
  • pravidelně informuje ústředny zemí mimo EU o nových emisích měny, stažení měny z oběhu, každém odhalení padělků měny eura nebo jejího pozměnění, podrobnostech odhalení padělků atd.
 • Pokud jde o padělání všech ostatních měn, zůstává zachována pravomoc vnitrostátních ústředen.

Účinné uplatňování Ženevské úmluvy z roku 1929

 • Ženevská úmluva by se měla uplatňovat účinněji. Stanoví účinná pravidla pro předcházení padělání měn a boj proti němu. Výrazem „měna“ se rozumí bankovky a mince, které jsou zákonným platidlem.
 • Rada považuje za účelné, aby se všechny země EU staly smluvními stranami Ženevské úmluvy.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 16. července 2005.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2005/511/SVV ze dne 12. července 2005 o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura (Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s. 35–36)

Poslední aktualizace 23.03.2017

Top