EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská komise

Evropská komise

Evropská komise je výkonnou částí Evropské unie (EU).

Komise vznikla v roce 1957 a v současnosti je složena z 27 komisařů včetně předsedkyně. Jedná v obecném zájmu EU naprosto nezávisle na vnitrostátních vládách jednotlivých členských států EU a zodpovídá se Evropskému parlamentu.

Má právo iniciativy navrhovat právní předpisy v široké škále oblastí politiky. V oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí sdílí právo iniciativy s členskými státy EU. Evropský parlament a Rada Evropské unie mohou Komisi požádat o předložení legislativního návrhu. Vyzvat Komisi, aby navrhla právní předpisy, mohou i občané EU, a to prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

Komise může dostat právo přijímat nelegislativní akty, zejména akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, a má důležité pravomoci zajišťovat spravedlivé podmínky hospodářské soutěže mezi podniky v EU.

Komise dohlíží na uplatňování právních předpisů EU. Ve spolupráci s členskými státy provádí rozpočet EU a spravuje programy financování. Jak stanoví Smlouvy, vykonává také koordinační, výkonné a řídicí funkce. Zastupuje EU při mezinárodních jednáních, zejména v oblastech obchodní politiky a humanitární pomoci.

Komisi tvoří útvary politiky, nazvané generální ředitelství (GŘ), které mají sídlo převážně v Bruselu a Lucemburku.

VIZ TAKÉ

Top