EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kulturní politika EU

Kulturní politika EU

Podle článku 167 Smlouvy o fungování Evropské unie je úlohou Evropské unie (EU) v oblasti kultury podporovat, koordinovat a doplňovat činnosti členských států EU. Cílem EU je zdůrazňovat společné kulturní dědictví prostřednictvím „inspirace evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem“, „respektování její bohaté kulturní a jazykové rozmanitosti“ a „dbáním na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“.

Zatímco jednotlivé členské státy jsou odpovědné za své vlastní kulturní politiky, je úlohou EU napomoci řešit společné výzvy, od dopadu digitálních technologií a potřeby zajistit spravedlivou odměnu pro umělce na digitálních platformách až po potřebu podporovat inovace v kulturním a kreativním odvětví. EU rovněž může pomoci při obnově těchto odvětví v případě krize a může podpořit jejich odolnost, aby v budoucnu byla udržitelnější.

EU také podporuje opatření na zachování kulturního dědictví a podporuje spolupráci a nadnárodní výměny mezi kulturními institucemi v členských státech.

Nový program financování, Kreativní Evropa na období 2021–2027, je jediným programem EU, který je speciálně určen na poskytování podpory, přeshraniční spolupráce a činností v oblasti vytváření sítí pro všechna kulturní a kreativní odvětví. Tato odvětví mohou také využívat řadu zvláštních příležitostí v rámci jiných zdrojů financování EU, včetně například programu Horizont Evropa, Programu pro jednotný trh, Nástroje pro oživení a odolnost nebo fondů politiky soudržnosti.

Mezi další iniciativy patří:

  • Evropská hlavní města kultury, zahájená v roce 1985,
  • ceny EU pro kulturní odvětví, například cena v rámci iniciativy Hudba hýbe Evropou, Cena EU za moderní architekturu a Cena EU za literaturu,
  • Dny evropského dědictví, iniciativa, která je podporována společně s Radou Evropy a která občanům umožňuje přístup na místa, jež obvykle nejsou veřejnosti přístupná.

EU rovněž spolupracuje s jinými mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, Rada Evropy a OECD, za účelem boje proti nedovolenému obchodování s kulturními statky, podpory místního rozvoje prostřednictvím kultury a zlepšení participativní správy kulturního dědictví.

VIZ TAKÉ

Top