EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přeshraniční platby v eurech

Přeshraniční platby v eurech

Cílem jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) je zajistit, aby se elektronické platby v celé eurozóně prováděly stejně snadno jako platby v hotovosti a aby nebyly účtovány poplatky navíc při provádění elektronických plateb v eurech do jiné země Evropské unie (EU).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001.

PŘEHLED

Cílem jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) je zajistit, aby se elektronické platby v celé eurozóně prováděly stejně snadno jako platby v hotovosti a aby nebyly účtovány poplatky navíc při provádění elektronických plateb v eurech do jiné země Evropské unie (EU).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení vyžaduje, aby banky za přeshraniční elektronické platby v eurech mezi dvěma zeměmi EU účtovaly stejné poplatky jako za vnitrostátní platební transakce* v eurech prováděné elektronicky.

KLÍČOVÉ BODY

Elektronické platební transakce zahrnují převody, inkasa, výběry z bankomatů, platby debetními a kreditními kartami a převody hotovosti.

Platby dotčené tímto nařízením se provádějí v eurech nebo v národní měně zemí EU, které si přejí toto nařízení uplatňovat. Na základě žádosti Švédska se zásada rovnosti poplatků vztahuje také na platby prováděné ve švédských korunách.

Po praktické stránce banky musí poskytnout svým klientům mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN), které se používá při přeshraničních platebních transakcích prováděných elektronicky. Banky jim také musí poskytnout identifikační kód banky (BIC). Tyto převody pak nejsou zpoplatněny vyšší částkou než vnitrostátní převody.

Splnění povinností

Pokud banka neplní povinnosti podle tohoto nařízení, její zákazníci nebo jakákoli zainteresovaná strana mohou podat stížnost k vnitrostátnímu orgánu.

Aby bylo zajištěno řešení sporů mezi bankami a jejich zákazníky, musí země EU zavést účinné mimosoudní postupy pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy. Za porušení tohoto nařízení mohou být uloženy sankce.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. listopadu 2009.

KLÍČOVÉ POJMY

*Odpovídající platby: platby s podobnou charakteristikou, jako je stejná částka, platební kanál - např. použití bankomatu, on-line platby apod. - nebo použitý platební nástroj - karty, šeky, inkasa nebo převody.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 924/2009

1. 11. 2009

-

Úř. věst. L 266 ze dne 9. 10. 2009, s. 11-18

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 260/2012

31. 3. 2012

-

Úř. věst. L 94 ze dne 30. 3. 2012, s. 22-37

Nařízení (EU) č. 248/2014

21. 3. 2014

-

Úř. věst. L 84, 20. 3. 2014, s. 1-3

Poslední aktualizace: 19.06.2015

Top