EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistická klasifikace ekonomických činností

Statistická klasifikace ekonomických činností

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (EHS) č. 3037/90 – zajištění konzistentní klasifikace ekonomických činností napříč EU

Nařízení (ES) č. 1893/2006 – zavedení statistické klasifikace ekonomických činností

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví klasifikaci ekonomických činností, která se má používat v celé EU, aby byla zajištěna srovnatelnost shromažďovaných statistik.
 • Nařízení bylo několikrát pozměněno. Hlavní změna bylo nařízení (ES) č. 1893/2006, kterým se zavádí v současnosti používaná klasifikace NACE Revize 2.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení definuje čtyřmístnou klasifikaci ekonomických činností, obecně známou jako NACE*. Nařízení ve své původní podobě odkazuje na klasifikaci NACE Revize 1. Avšak NACE Revize 2 se používá od roku 2008.
 • NACE, která byla poprvé zavedena v roce 1970, je v souladu s klasifikací ekonomických činností OSN ISIC (Mezinárodní standardní odvětvová klasifikace všech ekonomických činností). Díky tomu je možné srovnávat statistické údaje různých zemí a v různých odvětvích.
 • Alfanumerická struktura NACE je uspořádána hierarchicky a její čtyři úrovně, upřesněné v příloze nařízení, jsou tyto:
  • položky označené alfabetickým kódem (sekce), např. sekce A: zemědělství, lesnictví a rybářství,
  • položky označené dvoumístným číselným kódem (oddíly), např. oddíl 01: rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti a oddíl 02: lesnictví a těžba dřeva,
  • položky označené třímístným číselným kódem (skupiny), např. skupina 01.2: pěstování trvalých plodin,
  • položky označené čtyřmístným číselným kódem (třídy), např. oddíl 01.21: pěstování vinných hroznů.
 • V roce 2009 Výbor pro Evropský statistický systém nahradil Výbor pro statistické programy. Odpovídá za provádění a řízení klasifikace NACE a za zajištění jejího jednotného uplatňování v celé EU. Skládá se ze zástupců zemí EU a předsedá mu Komise.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Nařízení (EU) č. 3037/90 se používá od 13. listopadu 1990.

S přijetím nařízení (ES) č. 1893/2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3037/90, se klasifikace NACE Revize 2 uplatňuje od 1. ledna 2008 ve všech oblastech kromě krátkodobé statistiky a indexu nákladů práce, kde se používá 1. ledna 2009.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

NACE: zkratka pro klasifikaci ekonomických činností EU, z francouzského Nomenclature statistique des activités économiques.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1–39)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1893/2006 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1–26)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 13.11.2017

Top