Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Program EU pro podporu pozorování a sledování vesmíru

Program EU pro podporu pozorování a sledování vesmíru

Rozhodnutí č. 541/2014/EU - rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru

PŘEHLED

Družice jsou páteří mnoha aplikací a služeb důležitých pro hospodářství i pro bezpečnost a dobré životní podmínky veřejnosti. Hrozí jim však kolize s kosmickým smetím*, které se stalo nejvážnější hrozbou pro činnosti ve vesmíru.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru, jehož cílem je ochrana družic před kosmickým smetím.

KLÍČOVÉ BODY

Co je to pozorování a sledování vesmíru (space surveillance and tracking, SST)?

SST identifikuje a sleduje družice a vesmírné smetí převážně prostřednictvím pozemních senzorů, jako jsou teleskopy a radary. V současné době není zřízena kapacita SST na evropské úrovni; provozovatelé družic a vypouštění jsou z hlediska varování před kolizemi závislí na údajích od USA.

Cíle

Celkovým cílem rámce SST je podpora vzniku evropské služby SST. Tato služba by byla založena na síti vytvořené s využitím stávajících senzorů SST v zemích EU. Tuto síť by bylo možné podporovat technologiemi a informacemi od USA.

Má také následující konkrétní cíle:

posuzovat a snižovat rizika kolizí družic s kosmickým smetím a sledovat jeho pohyb, když je identifikováno potenciální riziko kolize; je tak možné plánovat a provádět opatření pro předcházení kolizím,

snižovat rizika spojená s vypouštěním evropských celistvých kosmických objektů do vesmíru,

zkoumat nekontrolované vstupy celistvých kosmických objektů nebo kosmického smetí zpět do zemské atmosféry a vydávat přesnější a účinnější včasná varování s cílem snížit možná rizika,

snažit se zabránit dalšímu hromadění kosmického smetí.

Kdo tyto služby může využívat?

Měly by být k dispozici veřejným, komerčním, civilním a vojenským provozovatelům a orgánům.

Pokrok

Do července 2018 Komise vypracuje zprávu o provádění, jež bude pojednávat o plnění cílů stanovených tímto rozhodnutím.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Kosmické smetí: různé člověkem vytvořené objekty, například staré družice a části raket, které se nacházejí na oběžné dráze.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí č. 541/2014/EU

16. 6. 2014

-

Úř. věst. L 158, 27. 5. 2014, s. 227-234.

Poslední aktualizace 28.09.2015

Top