Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě: ochrana zdraví obyvatelstva

Radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě: ochrana zdraví obyvatelstva

Tato směrnice stanoví různé požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva před potenciálně škodlivými radioaktivními látkami, které mohou být přítomny v pitné vodě.

AKT

Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

PŘEHLED

Obyčejná pitná voda představuje jeden ze způsobů, jak se mohou radioaktivní látky dostat do lidského těla a poškodit důležité orgány. S cílem co nejvíce minimalizovat riziko stanoví tento právní předpis hodnoty ukazatelů látek, jako je radon a tritium. Vnitrostátní orgány mají povinnost je monitorovat a provádět pravidelný odběr vzorků pitné vody v četných intervalech v závislosti na příslušných objemech.

Právní předpis se vztahuje na veškerou vodu určenou k lidské spotřebě. Patří sem veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, která je určená k pití, vaření, přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její původ a zda je dodávána z rozvodné sítě, cisterny, v lahvích nebo kontejnerech.

Vztahuje se také na vodu, kterou podniky používají k výrobě, zpracování či konzervaci výrobků nebo látek určených k lidské spotřebě, pokud se příslušné vnitrostátní orgány neujistí, že jakost této vody nemůže ovlivnit zdravotní nezávadnost potravin v jejich konečné podobě.

Tento právní předpis se nevztahuje na přírodní minerální vody a vody, které jsou léčivými přípravky. Ty jsou regulovány jiným právním předpisem EU. Vnitrostátní orgány mohou vyjmout pitnou vodu ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 vody nebo zásobující méně než 50 osob, pokud není tato voda dodávána v rámci obchodní nebo veřejné činnosti.

Pokud se zjistí potenciální zdravotní riziko, je nutné obyvatelstvu poskytnout vhodné pokyny a informovat o možných rizicích a o dodatečných preventivních opatřeních, jež mohou být nezbytná. Měla by se rychle podniknout opatření s cílem zajistit, aby voda opět odpovídala nezbytným normám.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

Úř. věst. L 296 ze dne 7.11.2013

Poslední aktualizace: 22.04.2014

Top