Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jaderné reaktory v Bulharsku a na Slovensku - pomoc EU pro vyřazování z provozu

Jaderné reaktory v Bulharsku a na Slovensku - pomoc EU pro vyřazování z provozu

Při vyjednáváních týkajících se vstupu do EU se Bulharsko a Slovensko zavázaly, že v domluveném termínu zavřou jaderné elektrárny podobného typu jako Černobyl. EU souhlasila s tím, že těmto dvěma zemím pomůže nést vysoké náklady na vyřazování reaktorů z provozu*.

AKT

Nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku a na Slovensku z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010.

PŘEHLED

Při vyjednáváních týkajících se vstupu do EU se Bulharsko a Slovensko zavázaly, že v domluveném termínu zavřou jaderné elektrárny podobného typu jako Černobyl. EU souhlasila s tím, že těmto dvěma zemím pomůže nést vysoké náklady na vyřazování reaktorů z provozu*.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Popisuje program finanční podpory EU pro aspekty vyřazování bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku a bloků 1 a 2 jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku z provozu.

KLÍČOVÉ BODY

Specifické cíle programů:

Kozloduj:

  • demontáže v turbínových halách bloků 1 až 4 a v pomocných budovách,
  • demontáž velkých součástí a zařízení v budovách reaktorů bloků 1 až 4,
  • bezpečné nakládání s odpady při vyřazování z provozu.

Bohunice:

  • demontáž turbínové haly a pomocných budov reaktoru V1,
  • demontáž velkých součástí a zařízení v budovách reaktoru V1,
  • bezpečné nakládání s odpady při vyřazování z provozu v souladu s podrobným plánem nakládání s odpady.

Oba programy také zahrnují opatření k zachování vysoké úrovně bezpečnosti ve vyřazovaných blocích, včetně bezpečnosti pracovníků.

Společné roční pracovní programy

V letech 2014 až 2020 Evropská komise každoročně přijímá společný roční pracovní program pro Kozloduj a Bohunice, v němž pro každý program podrobně uvádí cíle, očekávané výsledky, příslušné ukazatele výkonnosti a harmonogram pro využití finančních prostředků.

Pro dosažení těchto cílů byly pro oba programy definovány přesné ukazatele, které mají být používány a ověřovány.

Rozpočet

EU má na tento program přispět v následující výši:

  • 293 032 000 EUR pro program Kozloduj a
  • 225 410 000 EUR pro program Bohunice.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 1. ledna 2014. Od tohoto data ruší nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010.

KLÍČOVÝ POJEM

Vyřazování z provozu: jedná se o poslední fázi životního cyklu jaderného zařízení, například reaktoru elektrárny nebo výzkumného reaktoru. Zahrnuje vše od odstavení zařízení přes likvidaci jaderného materiálu až po obnovu životního prostředí v daném místě a v okolí. Celý proces může trvat až 30 let.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované vyřazování jaderných zařízení z provozu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013

21. 12. 2013

-

Úř. věst. L 346, ze dne 20. 12. 2013, s. 1-6.

Oprava

-

-

Úř. věst. L 8, ze dne 11. 1. 2014, s. 31-31.

Poslední aktualizace 17.03.2015

Top