EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nové potraviny – pravidla od roku 2018

Nové potraviny – pravidla od roku 2018

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví pravidla pro uvádění nových potravin* na trh v Evropské unii (EU). Tato pravidla jsou navržena tak, aby zajistila vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Potravinářské podniky musí určit, zda se na výrobek, který chtějí uvést na trh, vztahují právní předpisy. Pokud si nejsou jisti:
  • mohou konzultovat vnitrostátní orgány dotčeného trhu tak, že poskytnou veškeré nezbytné informace,
  • tyto vnitrostátní orgány mohou konzultovat kolegy v jiných zemích EU a Evropskou komisi.
 • Komise musí zřídit pozitivní seznam nových povolených potravin do 1. ledna 2018 a pravidelně ho aktualizovat.
 • Povolený produkt nesmí:
  • představovat riziko pro lidské zdraví na základě vědeckých důkazů,
  • uvádět spotřebitele v omyl, zejména když má nahradit jinou potravinu a významně se změnila výživová hodnota,
  • být z hlediska výživy méně prospěšný, když nahrazuje jinou potravinu s běžnou spotřebou.
 • Povolovací řízení pro uvedení nové potraviny na trh může zahájit buď žadatel (země EU, země mimo EU nebo zúčastněná strana), nebo Komise.
 • Žádost musí obsahovat podrobnosti, jako je název a popis nové potraviny, její podrobné složení, výrobní postupy a vědecké důkazy, které potvrzují, že nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidské zdraví.
 • Komise může požádat Evropský úřad pro bezpečnost potravin o stanovisko k bezpečnosti nové potraviny.
 • Komise předloží své konečné stanovisko o tom, zda novou potravinu povolí, Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Ten musí povolení schválit, než bude možné zařadit nový produkt na uvedený pozitivní seznam.
 • Pro tradiční potraviny ze zemí mimo EU, které jejich provozovatelé potravinářských podniků nebo dovozci chtějí prodávat v EU, platí zvláštní pravidla.
 • Tento právní předpis se nevztahuje na:

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Je platné ode dne 1. ledna 2018.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nové potraviny: potraviny, které se ve významné míře nepoužívaly k lidské spotřebě v EU před 15. květnem 1997. Patří sem široká škála produktů, jako jsou potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou, potraviny získávané za použití nového výrobního postupu (chléb ošetřený UV zářením pro zvýšení obsahu vitaminu D) nebo vyrobené z mikroorganismů, hub či řas (např. používání mikrořasy Schizochytrium sp v potravinách, jako jsou cereální tyčinky, kuchyňské tuky atd., jako alternativní zdroj kyseliny dokosahexaenové).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 55–63)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 64–71)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72–201)

Poslední aktualizace 04.04.2018

Top