Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0395

Věc C-395/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona, Španělsko) – Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Články 1 až 3 — Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení — Existence ‚zdravotního postižení‘ — Pojem ‚dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení‘ — Listina základních práv Evropské unie — Články 3, 15, 21, 30, 31, 34 a 35 — Propuštění pracovníka ve stavu dočasné pracovní neschopnosti – na neurčitou dobu – ve smyslu vnitrostátního práva“

OJ C 30, 30.1.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 30/9


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona, Španělsko) – Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Věc C-395/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sociální politika - Směrnice 2000/78/ES - Rovné zacházení v zaměstnání a povolání - Články 1 až 3 - Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení - Existence ‚zdravotního postižení‘ - Pojem ‚dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení‘ - Listina základních práv Evropské unie - Články 3, 15, 21, 30, 31, 34 a 35 - Propuštění pracovníka ve stavu dočasné pracovní neschopnosti – na neurčitou dobu – ve smyslu vnitrostátního práva“)

(2017/C 030/08)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobce: Mohamed Daouidi

Žalovaní: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Výrok

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládána v tom smyslu, že:

ze skutečnosti, že se dotčená osoba nachází ve stavu dočasné pracovní neschopnosti – na neurčitou dobu – ve smyslu vnitrostátního práva v důsledku pracovního úrazu, samo o sobě nevyplývá, že omezení schopnosti této osoby lze kvalifikovat jako „dlouhodobé“ ve smyslu pojmu „zdravotní postižení“ stanoveného v této směrnici, vykládané ve světle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jejíž uzavření Evropským společenstvím bylo schváleno rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009;

mezi nepřímé důkazy, na jejichž základě lze mít za to, že takové omezení je „dlouhodobé“, náleží zejména skutečnost, že v okamžiku údajně diskriminačního skutku nelze jasně očekávat, že stav neschopnosti dotčené osoby skončí v krátkodobém horizontu, nebo skutečnost, že se doba trvání tohoto stavu neschopnosti může před návratem dotčené osoby do práce podstatně prodloužit;

předkládající soud musí při posuzování této „dlouhodobé“ povahy vycházet z veškerých objektivních skutečností, jež má k dispozici, zejména z dokumentů a zpráv, které se týkají stavu uvedené osoby a jež byly vypracovány na základě aktuálních lékařských a vědeckých poznatků a údajů.


(1)  Úř. věst. C 354, 26.10.2015.


Top