EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0510(01)

Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy

Úř. věst. C 158, 10.5.2019, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 158/5


Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy

(2019/C 158/06)

Za účelem uplatnění diagonální kumulace původu mezi smluvními stranami (1) Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2) (dále jen „úmluva“) dotčené strany prostřednictvím Evropské komise vzájemně informují o platných pravidlech původu s ostatními stranami.

Připomíná se, že diagonální kumulaci lze uplatnit pouze tehdy, když mají strany konečné výroby a konečného určení uzavřené dohody o volném obchodu obsahující totožná pravidla původu, a to se všemi stranami podílejícími se na získání statusu původu, tj. se všemi stranami, z nichž pocházejí použité materiály. Materiály pocházející od strany, která se stranami konečné výroby a stranami konečného určení příslušnou dohodu neuzavřela, se považují za nepůvodní. Konkrétní příklady jsou obsaženy ve vysvětlivkách k celoevropsko-středomořským protokolům o pravidlech původu (3).

Na základě oznámení předložených stranami Evropské komisi v příloze uvedené tabulky udávají:

Tabulka 1– zjednodušený přehled možností kumulace ke dni 1. března 2019.

Tabulky 2 a 3– datum, od kterého lze diagonální kumulaci uplatnit.

V tabulce 1 písmeno „X“ znamená existenci dohody o volném obchodu uzavřené mezi dvěma partnery, jež obsahuje pravidla o původu umožňující kumulaci na základě modelu celoevropsko-středomořských pravidel původu. Aby bylo možné využít diagonální kumulaci s třetím partnerem, mělo by být písmeno „X“ v tabulce uvedeno ve všech průsečících mezi třemi partnery.

V tabulce 2 uvedená data udávají:

na datum uplatnění diagonální kumulace na základě článku 3 dodatku I Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, kde dotčená dohoda o volném obchodu odkazuje na úmluvu. V tom případě datu předchází označení „(C)“;

v ostatních případech na datum použití protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci, které jsou připojeny k dotčené dohodě o volném obchodu.

Data uvedená v tabulce 3 udávají datum použití protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci, které jsou připojeny k dohodám o volném obchodu mezi EU, Tureckem a účastníky procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií. Kdykoliv bude do dohody o volném obchodu mezi stranami v této tabulce zahrnut odkaz na úmluvu, bude do tabulky 2 přidáno datum, jemuž předchází označení „(C)“.

Rovněž se připomíná, že materiály pocházející z Turecka, na něž se vztahuje celní unie mezi EU a Tureckem, lze zařadit do původních materiálů za účelem diagonální kumulace mezi Evropskou unií a zeměmi, které se účastní procesu stabilizace a přidružení a v nichž platí protokol o původu.

Kódy pro smluvní strany uvedené v tabulkách jsou:

Evropská unie

EU

státy ESVO:

Island

IS

Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) (4)

CH (+ LI)

Norsko

NO

Faerské ostrovy

FO

Účastníci barcelonského procesu:

Alžírsko

DZ

Egypt

EG

Izrael

IL

Jordánsko

JO

Libanon

LB

Maroko

MA

Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy

PS

Sýrie

SY

Tunisko

TN

Turecko

TR

Účastníci procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU:

Albánie

AL

Bosna a Hercegovina

BA

Severní Makedonie

MK

Černá Hora

ME

Srbsko

RS

Kosovo (*1)

KO

Moldavská republika

MD

Gruzie

GE

Ukrajina

UA

Toto oznámení nahrazuje oznámení 2018/C 325/06 (Úř. věst. C 325, 14.9.2018, s. 6).

Tabulka 1

Zjednodušený přehled možností diagonální kumulace v celoevropsko-středomořské oblasti ke dni 1. března 2019

 

 

Státy ESVO

 

Účastníci barcelonského procesu

 

Účastníci procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU

 

 

 

 

EU

CH

(+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

(+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 (*2)

 (*2)

 

 (*2)

X

 (*2)

X

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*2)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2

Datum použití pravidel původu upravujících diagonální kumulaci v celoevropsko-středomořské oblasti

 

 

Státy ESVO

 

Účastníci barcelonského procesu

 

Účastníci procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU

 

 

 

 

EU

CH

(+LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.1.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C)

1.3.2016

 

1.8.2006

 (5)

(C)

1.5.2015

(C)

9.12.2016

(C)

1.4.2016

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.12.2016

(C)

1.6.2018

(C)

1.1.2019

CH

(+LI)

1.1.2006

(C)

1.2.2016

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.9.2012

1.2.2016

(C)

1.5.2015

 

(C)

1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.10.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

(C)

1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.11.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

(C)

1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C)

1.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (5)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

(C)

1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

(C)

1.8.2018

 

(C)

1.10.2017

 

 

AL

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

 

BA

(C)

9.12.2016

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

 

 

KO

(C)

1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

 

ME

(C)

1.2.2015

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

 

MK

(C)

1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.8.2018

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

 

RS

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

 

 

MD

(C)

1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.10.2017

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

 

 

GE

(C)

1.6.2018

(C)

1.5.2018

(C)

1.9.2017

(C)

1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA

(C)

1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 3

Datum použití protokolů o pravidlech původu stanovících diagonální kumulaci mezi Evropskou unií, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Černou Horou, Severní Makedonií, Srbskem a Tureckem

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (6)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

 

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (6)

1.8.2011

14.12.2011

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Smluvními stranami jsou Evropská unie, Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Faerské ostrovy, Island, Izrael, Jordánsko, Kosovo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244(1999)), Libanon, Severní Makedoni, Černá Hora, Maroko, Norsko, Srbsko, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska), Sýrie, Tunisko, Turecko a Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Úř. věst. C 83, 17.4.2007, s. 1.

(4)  Švýcarsko a Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii.

(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(*2)  Diagonální kumulace mezi Tureckem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Severní Makedonií, Černou Horou a Srbskem jsou možné. Pokud však jde o možnost diagonální kumulace mezi Evropskou unií, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Černou Horou, Severní Makedonií, Srbskem a Tureckem, viz tabulka 3.

(5)  U zboží, na něž se vztahuje celní unie mezi EU a Tureckem, je datum použití 27. července 2006.

U zemědělských produktů je datum použití 1. ledna 2007.

U výrobků z uhlí a oceli je datum použití 1. března 2009.

(6)  U zboží, na něž se vztahuje celní unie mezi EU a Tureckem, je datum použití 27. července 2006.


Top