EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2014 o souladu evropských norem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a některých kapitol evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v  Úředním věstníku Evropské unie Text s významem pro EHP

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; Zrušeno 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/54


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. srpna 2014

o souladu evropských norem EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a některých kapitol evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

(2014/531/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/95/ES jsou výrobci povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.

(2)

Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2001/95/ES se, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které se vztahují příslušné vnitrostátní normy, předpokládá, že výrobek je bezpečný, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími evropské normy, na něž v souladu s čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice Komise zveřejnila odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/95/ES evropské normy vypracovávají evropské normalizační organizace pověřené Komisí.

(4)

Podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2001/95/ES musí Komise zveřejnit odkazy na tyto normy.

(5)

Dne 27. července 2011 přijala Komise rozhodnutí 2011/477/EU (2). V tomto rozhodnutí je uvedeno, že aby se minimalizovalo nebezpečí uškrcení a vnitřního zadušení, měly by být vnitřní clony (a stínící prvky ovládané šňůrou) navrženy bezpečně a šňůra/šňůry, řetěz/řetězy, kuličkový řetěz/kuličkové řetězy a podobně nesmí vytvářet nebezpečnou smyčku. Jestliže navíc provedení výrobku nezamezuje vytvoření nebezpečné smyčky, výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením, aby se minimalizovalo riziko uškrcení. V případě přítomnosti bezpečnostních zařízení musí tato zařízení odolat manipulaci ze strany malých dětí. Navíc se z nich nesmí uvolňovat malé části, které by mohly způsobit vnitřní zadušení dítěte, nesmí představovat riziko fyzického poranění dětí, například o ostré hrany, zachycením prstů nebo o vystupující části, musí být podrobena zkoušce životnosti a únavy materiálu (opotřebení) a musí být také odolná vůči stárnutí vlivem povětrnostních podmínek.

(6)

Dne 4. září 2012 Komise vydala mandát M/505 evropským normalizačním organizacím, aby vypracovaly evropské normy pro řešení některých rizik, která pro děti představují vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení.

(7)

V reakci na mandát Komise zveřejnil dne 19. února 2014 Evropský výbor pro normalizaci (CEN) poprvé evropské normy EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a přepracovanou evropskou normu EN 13120:2009+A1:2014 pro vnitřní clony.

(8)

Evropské normy EN 16433 a EN 16434 a určité kapitoly evropské normy EN 13120+A1 odpovídají mandátu M/505 a jsou v souladu s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES. Odkazy na tyto normy by proto měly být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Opatření upravená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle směrnice 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tyto evropské normy splňují obecný požadavek na bezpečnost podle směrnice 2001/95/ES u rizik, na která se vztahují:

a)

EN 16433:2014 „Vnitřní clony – Ochrana před riziky uškrcení – Metody zkoušení“;

b)

EN 16434:2014 „Vnitřní clony – Ochrana před riziky uškrcení – Požadavky na bezpečnostní zařízení a metody jejich zkoušení“; a

c)

kapitoly 8.2 a 15 evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 „Vnitřní clony – Požadavky na jejich funkčnost včetně bezpečnosti“.

Článek 2

Odkazy na normy EN 16433:2014 a EN 16434:2014 a na kapitoly 8.2 a 15 evropské normy EN 13120:2009+A1:2014 budou zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/477/EU ze dne 27. července 2011 o požadavcích na bezpečnost, které mají podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (Úř. věst. L 196, 28.7.2011, s. 21) splňovat evropské normy, aby se zabránilo určitým nebezpečím, která pro děti představují vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení.


Top