EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0386

Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi

OJ L 183, 24.6.2014, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/oj

24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/70


ROZHODNUTÍ RADY 2014/386/SZBP

ze dne 23. června 2014

o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlavy států a předsedové vlád členských států Unie dne 6. března 2014 důrazně odsoudili nevyprovokované porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruské federace.

(2)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(3)

Na zasedání ve dnech 20. a 21. března 2014 Evropská rada důrazně odsoudila protiprávní anexi Autonomní republiky Krym (dále jen „Krym“) a města Sevastopolu (dále jen „Sevastopol“) k Ruské federaci a zdůraznila, že tuto anexi neuzná. Podle názoru Evropské rady by měla být navržena k rychlému provedení určitá hospodářská, obchodní a finanční omezující opatření související s Krymem.

(4)

Dne 27. března 2014 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů rezoluci 68/262 o územní celistvosti Ukrajiny, v níž potvrdilo své odhodlání zasazovat se o svrchovanost, politickou nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic, zdůraznilo neplatnost referenda, které se dne 16. března konalo na Krymu, a vyzvalo členské státy, aby neuznaly žádné změny statusu Krymu a Sevastopolu.

(5)

Za těchto okolností se Rada domnívá, že je třeba zakázat, aby bylo do Evropské unie dováženo zboží pocházející z Krymu nebo ze Sevastopolu, s výjimkou zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu, jemuž vláda Ukrajiny udělila osvědčení o původu.

(6)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto rozhodnutí, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení.

(7)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazuje se dovoz zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie.

2.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění související s dovozem zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu.

Článek 2

Zákazy uvedené v článku 1 se nevtahují na zboží pocházející z Krymu nebo ze Sevastopolu, které bylo poskytnuto k posouzení ukrajinským orgánům a bylo jimi zkontrolováno a jemuž vláda Ukrajiny udělila osvědčení o původu.

Článek 3

Zákazy uvedenými v článku 1 není do dne 26. září 2014 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 25. června 2014 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění uvedených smluv nezbytné a které budou uzavřeny a plněny nejpozději do dne 26. září 2014.

Článek 4

Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem je obcházení zákazů stanovených v článku 1.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí se použije se do 23. června 2015.

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.


Top