EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0045

Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013 , kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete Text s významem pro EHP

OJ L 213, 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/20


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/45/EU

ze dne 7. srpna 2013,

kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 2 odst. 2, čl. 44 odst. 2, článek 45 a čl. 48 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2008/72/EHS ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (2), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S přihlédnutím k vývoji vědeckých poznatků byl mezinárodní kód botanické nomenklatury (MKBN) (International Code of Botanical Nomenclature – ICBN) revidován, a to konkrétně v případě botanického názvu rajčete.

(2)

Ve snaze zohlednit tento vývoj by směrnice 2002/55/ES, 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh (3) proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(3)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2002/55/ES

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 písm. b) se slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

2)

V příloze II se v tabulce v bodě 3 písm. a) slova „Lycopersicon esculentum“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

3)

V příloze III se v tabulce v bodě 2 slova „Lycopersicon esculentum“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

Článek 2

Změny směrnice 2008/72/ES

V příloze II směrnice 2008/72/ES se v tabulce slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

Článek 3

Změny směrnice 2009/145/ES

Směrnice 2009/145/ES se mění takto:

1)

V příloze I se v tabulce slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

2)

V příloze II se v tabulce slova „Lycopersicon esculentum Mill.“ nahrazují slovy „Solanum lycopersicum L.“

Článek 4

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. srpna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 44.


Top