Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0106

Směrnice Komise 2009/106/ES ze dne 14. srpna 2009 , kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě

OJ L 212, 15.8.2009, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 77 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/106/oj

15.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 212/42


SMĚRNICE KOMISE 2009/106/ES

ze dne 14. srpna 2009,

kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2001/112/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem posílení volného pohybu ovocných šťáv a některých podobných produktů ve Společenství obsahuje směrnice 2001/112/ES zvláštní ustanovení týkající se produkce, složení a označování dotyčných produktů. Tato pravidla je třeba přizpůsobit technickému pokroku a současně je nutno vzít do úvahy vývoj odpovídajících mezinárodních norem, zejména normu Codex pro ovocné šťávy a nektary (Codex Stan 247-2005), kterou přijala Komise pro Codex Alimentarius na svém 28. zasedání ve dnech 4. až 9. července 2005, a kodex zásad Evropského sdružení producentů ovocných šťáv (AIJN).

(2)

Tato norma Codex stanoví zejména požadavky na jakost a na označování u ovocných šťáv a podobných produktů. Kodex zásad AIJN rovněž stanoví faktory jakosti pro ovocné šťávy z koncentrátu a je mezinárodně užíván jako referenční norma pro samoregulaci v odvětví ovocných šťáv. Směrnice 2001/112/ES by měla být uvedena do co možná největšího souladu s těmito normami.

(3)

Tato norma Codex stanoví, že produkt vyrobený zředěním koncentrované ovocné šťávy musí být označen jako „ovocná šťáva z koncentrátu“. Tyto mezinárodně uznávané termíny by měly být rovněž používány na úrovni Společenství v rámci odpovídajících požadavků na označování. Aby se zajistila soudržnost označování ve všech členských státech, měla by být v případě potřeby upravena jazyková verze tak, aby odpovídala znění uvedenému v normě Codex.

(4)

Tato norma Codex a kodex zásad AIJN rovněž stanoví minimální hodnoty Brix pro seznam ovocných šťáv z koncentrátu; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty usnadňují testování minimálních požadavků jakosti, měly by být zohledněny, pokud odpovídají referenčním hodnotám používaným ve Společenství.

(5)

Směrnice 2001/112/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2001/112/ES se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 6 se znění „vyrobeno z koncentrátu (koncentrátů)“ a „zčásti vyrobeno z koncentrátu (koncentrátů)“ nahrazuje zněním „z koncentrátu (koncentrátů)“ a „zčásti z koncentrátu (koncentrátů)“.

2)

V příloze I části I (Definice) odst. 1 písm. b) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Takto získaný produkt musí vykazovat organoleptické a analytické vlastnosti, které jsou přinejmenším rovnocenné vlastnostem průměrného druhu šťávy získané z ovoce stejného druhu podle písmene a). Minimální hodnoty Brix pro ovocné šťávy z koncentrátu jsou uvedeny v příloze V.“

3)

Znění přílohy V se vkládá jako příloha této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. srpna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Obecný název ovoce

Botanický název

Minimální hodnota ve stupních Brixe pro ředěnou ovocnou šťávu a ředěné ovocné dřeně

Jablka (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Meruňky (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banány (**)

Musa sp.

21,0

Černý rybíz (*)

Ribes nigrum L.

11,6

Hroznové víno (*)

Vitis vinifera L. nebo hybridy

Vitis labrusca L. nebo hybridy

15,9

Grapefruity (*)

Citrus x paradise Macfad.

10,0

Kvajáva (**)

Psidium guajava L.

9,5

Citrony (*)

Citrus limon (L.) Burm. f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

15,0

Pomeranče (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Mučenka (*)

Passiflora edulis Sims

13,5

Broskve (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Hrušky (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Maliny (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Višně (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Jahody (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Mandarinky (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Jestliže je šťáva z koncentrátu vyrobena z ovoce, které není uvedeno na seznamu, rozumí se minimální hodnota Brix ředěné šťávy hodnotou Brix šťávy získané z ovoce, které bylo použito pro vyrobení koncentrátu.

Pro produkty označené hvězdičkou (*), které jsou vyráběny jako šťáva, se minimální relativní hustota určuje v poměru k hustotě vody při 20/20 °C.

Pro produkty označené dvěma hvězdičkami (**), které jsou vyráběny jako dřeň, se určuje pouze minimální nekorigovaná hodnota Brix (bez korekce kyselosti).

Pokud jde o černý rybíz, kvajávu, mango a mučenku, použijí se minimální hodnoty Brix pouze na ředěné ovocné šťávy a ředěné ovocné dřeně vyrobené ve Společenství.“


Top