Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1341

Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

OJ L 348, 24.12.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 187 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1341/oj

24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/19


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1341/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 161 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Právní rámec pro programové období 2007–2013 byl připraven a projednán s cílem posílit zjednodušení způsobu programování a řízení fondů, účinnost jejich pomoci a subsidiaritu při jejich provádění.

(2)

Pro projekty vytvářející příjmy byl přijat přesnější a náročnější přístup založený na výpočtu nejvyšších způsobilých výdajů, uvedený v článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 (3).

(3)

Při uplatňování článku 55 bylo zjištěno několik nedostatků, mimo jiné nepřiměřená administrativní zátěž týkající se zejména operací spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a malých operací spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti.

(4)

Tyto nedostatky mohou mít nepříznivé dopady na tempo řízení operací, zejména v případě projektů v oblastech, které odpovídají prioritám Společenství, jako je životní prostředí, sociální začlenění, výzkum, inovace nebo energetika, a na administrativní zatížení. Článek 55 by proto měl být zjednodušen.

(5)

Zjednodušení by se mělo vztahovat na všechny projekty, které přijímají pomoc ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti v průběhu programového období 2007–2013. Je proto vhodné stanovit zpětnou působnost.

(6)

Nařízení (ES) č. 1083/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Odstavce 1 až 4 se použijí pouze na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2006 na všechny operace, které přijímají pomoc ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti v průběhu programového období 2007–2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Souhlas ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 27. řijna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.


Top