Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0176

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 ze dne 20. února 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

OJ L 61, 5.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 83 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/176/oj

5.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 61/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 176/2008

ze dne 20. února 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3) představuje právní rámec pro regionální klasifikaci, která umožňuje sběr, sestavování a šíření harmonizovaných regionálních statistik ve Společenství.

(2)

Statistiky všech členských států předané Komisi a rozdělené na územní jednotky by případně měly používat klasifikaci NUTS.

(3)

Je nezbytné přizpůsobit přílohy nařízení (ES) č. 1059/2003 a zohlednit tak přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii.

(4)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření společných statistických norem, jejichž prostřednictvím bude možné poskytovat harmonizované údaje, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může ho být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(5)

Nařízení (ES) č. 1059/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

1)

Příloha I se mění v souladu se zněním přílohy I tohoto nařízení.

2)

Příloha II se mění v souladu se zněním přílohy II tohoto nařízení.

3)

Příloha III se mění v souladu se zněním přílohy III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 20. února 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 175, 27.7.2007, s. 13.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. září 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. ledna 2008.

(3)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 105/2007 (Úř. věst. L 39, 10.2.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

1)

Mezi BE – BELGIQUE/BELGIË a CZ – ČESKÁ REPUBLIKA se vkládá nová tabulka, která zní:

„БЪЛГАРИЯ

KÓD

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio“

2)

Mezi PT – PORTUGAL a SI – SLOVENIJA se vkládá nová tabulka, která zní:

„ROMÂNIA

KÓD

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud – Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti – Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio“


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

1)

v odstavci týkajícím se úrovně NUTS 3 se mezi Belgii a Českou republiku vkládá nový text, který zní:

„pro Bulharsko „Области (Oblasti)“,“;

2)

v odstavci týkajícím se úrovně NUTS 3 se mezi Maďarsko a Slovenskou republiku vkládá nový text, který zní:

„pro Rumunsko „Judeţe“,“.


PŘÍLOHA III

Příloha III nařízení (ES) č. 1059/2003 se mění takto:

1)

mezi Belgii a Českou republiku vkládá nový text, který zní:

„pro Bulharsko „Общини (Obščini)“,“;

2)

mezi Portugalsko a Slovinsko se vkládá nový text, který zní:

„pro Rumunsko „Municipii, Oraşe, Comune“,“.


Top