Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0006

Směrnice Komise 2001/6/ES ze dne 29. ledna 2001, kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcíText s významem pro EHP.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 369 - 369

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2003; Implicitně zrušeno 32003L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/6/oj

32001L0006Úřední věstník L 030 , 01/02/2001 S. 0042 - 0042


Směrnice Komise 2001/6/ES

ze dne 29. ledna 2001,

kterou se potřetí přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 96/49/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí [1], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/62/ES [2], a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha A směrnice 96/49/ES obsahuje Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) ve znění platném od 1. července 1999.

(2) RID je aktualizován každé dva roky a 1. července 2001 vstoupí v platnost pozměněná verze s přechodným obdobím do 31. prosince 2002, s výjimkou nebezpečných věcí třídy 7 (radioaktivní látky), pro něž přechodné období skončí 31. prosince 2001.

(3) Je proto nezbytné změnit přílohy směrnice 96/49/ES.

(4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí zřízeného článkem 9 směrnice 96/49/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 96/49/ES se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA A

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), který vyšel jako příloha I dodatku B ke COTIF ve znění platném od 1. července 2001 s tím, že slova "smluvní strana" a “státy nebo železnice” se nahrazují slovy "členský stát"

Pozn.:

Úplné znění z roku 2001 RID bude zveřejněno ve všech úředních jazycích Společenství, jakmile budou všechna jazyková znění připravena.

"

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí u nebezpečných věcích třídy 7 nejpozději do 31. prosince 2001 a u nebezpečných věcí ostatních tříd nejpozději do 31. prosince 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo tento odkaz musí být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. ledna 2001.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

[2] Úř. věst. L 279, 1.11.2000, s. 40.

--------------------------------------------------

Top