Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2470

Nařízení Rady (ES) č. 2470/96 ze dne 17. prosince 1996, kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství

OJ L 335, 24.12.1996, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 154 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 123 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 123 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 53 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2470/oj

31996R2470Úřední věstník L 335 , 24/12/1996 S. 0010 - 0010


Nařízení Rady (ES) č. 2470/96

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se pro brambory prodlužuje doba platnosti odrůdového práva Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [1], a zejména na čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že obtíže související s pěstováním brambor mají za následek dlouhodobější výzkumné úkoly, než je tomu v případě drtivé většiny ostatních zemědělských plodin; že navíc zkušenosti na trhu ukazují, že se hodnota nové odrůdy brambor dá rozpoznat teprve poměrně pozdě, a to i ve srovnání se zemědělskými druhy, u nichž je rovněž zapotřebí dlouhodobých výzkumných prací; že je zde proto přiměřená zpětná náhrada za výzkumné práce ve srovnání s ostatními zemědělskými plodinami možná jen v poměrně pozdním stadiu ochrany;

vzhledem k tomu, že nejvhodnějším opatřením pro vytvoření přiměřeného právního rámce pro zaručení přiměřené zpětné náhrady je pro brambory prodloužení původní doby platnosti odrůdového práva Společenství o pět let;

vzhledem k tomu, že by se toto prodloužení mělo vztahovat na veškerá odrůdová práva Společenství udělená před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebo která budou udělena v budoucnosti, pokud se jich držitel nevzdá nebo je nezruší Odrůdový úřad Společenství;

vzhledem k tomu, že doba prodloužení by měla být zkrácena, pokud vnitrostátní právo pro tutéž odrůdu bylo účinné v členském státě před udělením odrůdového práva Společenství a pěstiteli už dovolilo průmyslové využití jeho odrůdy; že podobná zásada platí již podle přechodných ustanovení článku 116 nařízení (ES) č. 2100/94,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Doba platnosti odrůdového práva Společenství stanovená v čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94 se pro brambory prodlužuje o dalších pět let, aniž je dotčen čl. 116 odst. 4 čtvrtá odrážka uvedeného nařízení.

2. V případě odrůd, kterým bylo uděleno vnitrostátní právo před udělením odrůdového práva Společenství, avšak na které se čl. 116 odst. 4 čtvrtá odrážka uvedeného nařízení nevztahuje, se prodloužení uvedené v odstavci 1 zkrátí o nejdelší období v plných letech, během kterého bylo účinné vnitrostátní právo v členském státě, pokud jde o tuto odrůdu před udělením odrůdového práva Společenství.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1996.

Za Radu

předseda

I. Yates

[1] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2506/95 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).

--------------------------------------------------

Top