Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

Nařízení Komise (EHS) č. 2027/93 ze dne 26. července 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2999/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro dodávky zpracovaného ovoce a zeleniny na Madeiru, zejména pokud jde o stanovení výhledového odhadu dodávek na období od 1. července 1993 do 30. června 1994

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; Implicitně zrušeno 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027Úřední věstník L 184 , 27/07/1993 S. 0021 - 0022


Nařízení Komise (EHS) č. 2027/93

ze dne 26. července 1993,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2999/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro dodávky zpracovaného ovoce a zeleniny na Madeiru, zejména pokud jde o stanovení výhledového odhadu dodávek na období od 1. července 1993 do 30. června 1994

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1600/92 ze dne 15. června 1992 o zvláštních opatřeních pro Azory a Madeiru týkajících se určitých zemědělských produktů [1], ve znění nařízení (EHS) č. 3714/92 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že množství produktů způsobilých ke zvláštní úpravě dodávek se stanoví prostřednictvím pravidelných výhledových odhadů dodávek, které se mohou změnit v závislosti na základních požadavcích trhu s přihlédnutím k místní produkci a tradičním obchodním tokům; že za účelem zajištění splnění těchto požadavků, pokud jde o množství, ceny, jakost a zachování podílu produktů dodávaných ze Společenství je podpora poskytnutá produktům pocházejícím z ostatních států Společenství stanovena za podmínek, které mají pro konečného spotřebitele rovnocenné důsledky, jako je osvobození od cel na dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí;

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 2999/92 [3] stanoví prováděcí pravidla ke zvláštním opatřením pro dodávky zpracovaného ovoce a zeleniny na Madeiru a výhledový odhad množství způsobilých ke zvláštní úpravě dodávek na období od 1. července 1992 do 30. června 1993;

vzhledem k tomu, že vyhodnocení požadavků trhu na Madeiře pro období od 1. července 1993 do 30. června 1994 vedlo ke stanovení výhledového odhadu dodávek příslušných produktů v odvětví zpracovaného ovoce a zeleniny pro Kanárské ostrovy, tvořené stejnými množstvími, jaká byla stanovena jako konečná pro předcházející období;

vzhledem k tomu, že prověření působnosti ujednání týkajících se licencí a osvědčení v období od července 1992 do června 1993 vedlo k závěru, že doba platnosti licencí a osvědčení by se oproti stávající situaci měla prodloužit o dva měsíce;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2999/92 se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Pro účely čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1600/92 je výše podpory při 10 ECU za 100 kg pro produkty a množství spadající do výhledové bilance dodávek stanovena v příloze II. Tato částka je stanovena tak, aby se s přihlédnutím k tradičním obchodním tokům zachoval podíl produktů dodávaných ze Společenství."

2. Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

Doba platnosti osvědčení a licencí končí posledním dnem třetího měsíce následujícího po jejich vydání."

3. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 1993.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 23.

[3] Úř. věst. L 301, 17.10.1992, s. 7.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Výhledový odhad dodávek produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny pro Madeiru na období od 1. července 1993 do 30. června 1994

(tuny) |

Kód KN | Popis | Množství |

2008 | Ovoce, ořechy a jiné poživatelné části rostlin, upravené nebo konzervované, obsahující či neobsahující dodatečný cukr nebo jiná sladidla či esence, které nejsou specifikovány nebo začleněny jinde: | |

200820 | – ananasy | 300 |

200830 | – citrusové plody | 40 |

200840 | – hrušky | 80 |

200860 | – třešně | 60 |

200870 | – broskve | 120 |

| – ostatní výrobky včetně směsí jiných než jsou uvedeny v položce 200819 | |

200892 | – – směsi | 50 |

200899 | – – jiné produkty než a směsi | 30 |

Celkem | 680 |

--------------------------------------------------

Top