Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1108

Nařízení Rady (EHS) č. 1108/93 ze dne 4. května 1993, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke dvoustranným dohodám o zemědělství mezi Společenstvím na jedné straně a Rakouskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem na straně druhé

OJ L 113, 7.5.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1108/oj

31993R1108Úřední věstník L 113 , 07/05/1993 S. 0001 - 0002


Nařízení Rady (EHS) č. 1108/93

ze dne 4. května 1993,

kterým se stanoví některá prováděcí pravidla ke dvoustranným dohodám o zemědělství mezi Společenstvím na jedné straně a Rakouskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem na straně druhé

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že Společenství podepsalo dvoustranné dohody o určitých zemědělských ujednáních ve formě výměny dopisů s Rakouskem, Finskem, Islandem, Norskem, Švédskem a Švýcarskem v Portu dne 2. května 1992;

vzhledem k tomu, že tyto dohody byly podepsány ve stejnou dobu jako Dohoda o Evropském hospodářském prostoru mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a jejich členskými státy na jedné straně a členskými státy Evropského sdružení volného obchodu na straně druhé (dále jen "dohoda o EHP"); že cílem všech stran bylo zajistit, aby dohoda o EHP a dvoustranné dohody o zemědělství vstoupily v platnost současně;

vzhledem k tomu, že v důsledku rozhodnutí Švýcarské konfederace neratifikovat dohodu o EHP byly dne 17. března 1993 podepsány dohody ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím na jedné straně a Rakouskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem na straně druhé, s cílem uplatňovat dvoustranné dohody o zemědělství podepsané dne 2. května 1992 s těmito zeměmi ode dne 15. dubna 1993 a do doby vstupu dohody o EHP v platnost; že dohody ze dne 17. března 1993 rovněž stanoví, že pokud smluvní strany nerozhodnou jinak, skončí platnost těchto prozatímních dohod dnem 1. ledna 1994, pokud do tohoto data dohoda o EHP nevstoupí v platnost;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím ze dne 15. března 1993 [1] Rada uvedené dohody schválila;

vzhledem k tomu, že je nutno stanovit prováděcí pravidla k různým ustanovením těchto dohod,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o zemědělské produkty uvedené v příloze II Smlouvy, na které se vztahují pravidla společné organizace trhu, prováděcí pravidla ke dvoustranným dohodám o zemědělství podepsaným dne 2. května 1992 v Portu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Rakouskem, Finskem, Islandem, Norskem a Švédskem na straně druhé se přijímají v souladu s postupem stanoveným v článku 30 nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [2] nebo v odpovídajících článcích ostatních nařízení o společné organizaci trhů. V případě, že provádění dohod vyžaduje úzkou spolupráci se signatářskými státy, Komise může přijmout jakákoli opatření nezbytná k zajištění této spolupráce.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení se použije ode dne 15. dubna 1993.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 1993.

Za Radu

předseda

J. Trøjborg

[1] Úř. věst. L 109, 1.5.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2071/92 (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

Top