EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

Rozhodnutí Komise ze dne 21. září 1993, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implicitně zrušeno 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510Úřední věstník L 238 , 23/09/1993 S. 0045 - 0045
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 52 S. 0158
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 52 S. 0158


Rozhodnutí Komise

ze dne 21. září 1993,

kterým se mění rozhodnutí Komise 93/197/EHS o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých

(93/510/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních podmínkách pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou směrnicí 92/36/EHS [2], a zejména na čl. 15 písm. a) a článek 16 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 93/197/EHS [3] stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých;

vzhledem k tomu, že podle tohoto rozhodnutí mohou být předmětní koňovití dováženi do zemí Společenství pouze pod podmínkou, že byli po stanovenou dobu umístěni v odesílající třetí zemi v hospodářství pod veterinárním dozorem; že v praxi vznikly potíže, neboť zvířata musela trávit celé toto období ve třetí zemi odeslání;

vzhledem k tomu, že by mělo být upřesněno, že není nutné, aby koňovití strávili celou tuto dobu ve třetí zemi odeslání, pokud jsou dováženi přímo ze Společenství; že je proto nutné pozměnit rozhodnutí 93/197/EHS;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 93/197/EHS se mění takto:

V osvědčeních A, B, C, D a E kapitole III se v písmenu d) slova v závorce nahrazují slovy "nebo od narození u zvířat mladších než tři měsíce nebo od data dovozu, jestliže bylo dovezeno během předchozích tří měsíců přímo z Evropského společenství."

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. září 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

[2] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 28.

[3] Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16.

--------------------------------------------------

Top